Ви є тут

Безробіття в Україні та світі. І квартал 2018 року

26.06.2018

Згідно із щойно оприлюдненими статистичними даними, у І кварталі 2018 року в Україні рівень безробіття серед економічного активного населення (розрахований за методологією МОП[1]) становив 9,7%, або знизився на 0,4 відсоткових пункти порівняно з І кварталом минулого року.

Серед осіб працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і складає 10,0%. Загальна чисельність безробітних серед працездатного населення − 1713 тис. осіб, серед яких 55% (938 тис. осіб) − чоловіки. Понад 65% (1116 тис. осіб) безробітних проживають у міських поселенях.

Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, із зрозумілих причин, зафіксований у Луганській (17,8%) та Донецькій (15,0%) областях. Ще у 15 регіонах рівень безробіття перевищував середній показник по Україні. Найменше від безробіття потерпало працездатне населення Харківської та Київської областей, де  його рівень не підійнявся вище 7%.

У І кварталі ц. р. у країнах ЄС-28 безробітних серед економічно активного населення налічувалося 18,3 млн. осіб. Рівень безробіття склав 7,4%, або знизився на 0,9 в. п. порівняно з І кварталом минулого року. Найвищий рівень безробіття серед країн ЄС-28 зафіксовано у Греції (21,2%), найнижчий − у Чехії (2,4%).

У США та Японії – країнах, що мають потужну економіку− рівень безробіття серед економічно активного населення складає 4,3% та 2,5% відповідно.

Білорусь та Росія мали у І кварталі 2018 року однаковий показник безробіття − 5,1%.

У І кварталі п. р. рівень зареєстрованого безробіття[2] склав 2,2%, що у 4,5 рази менше, ніж рівень загального безробіття серед осіб працездатного віку.

Зберігається тенденція до скорочення чисельності зареєстрованих безробітних. Зокрема, на кінець І кварталу ц. р. на обліку у центрах зайнятості перебували 374,4 тис. осіб, що на 48 тис. осіб менше порівняно з відповідним кварталом минулого року. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 54% становлять жінки та 53% проживають у містах. Середній розмір допомоги по безробіттю у останньому місяці І кварталу становив 2587 гривень на особу.

Упродовж року кількість вільних робочих місць (вакантних посад), яку могли запропонувати роботодавці зросла на 27%, та нараховувала у березні ц. р. 93 тисячі вакансій. Тобто, на одну вільну вакансію претендувало 4 особи проти 6 осіб торік.

___________________________________

[1] Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

[2] Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це особи працездатного віку, які зареєстровані у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції як безробітні і готові та здатні приступити до роботи.

Рівень зареєстрованого безробіття визначають як відношення (у відсотках) кількості зареєстрованих безробітних до середньорічної кількості населення працездатного віку.