Ви є тут

Безробіття в Україні та світі. І квартал 2019 року

27.06.2019

Згідно із статистичними даними, у І кварталі 2019 року в Україні нараховувалося 1 645,8 тис. безробітних осіб серед населення віком 15−70 років. Рівень безробіття серед цієї вікової групи (розрахований за методологією МОП[1]) становив 9,2%, або скоротився на 0,5 відсоткових пункти порівняно з І кварталом минулого року.

 

Серед осіб працездатного віку рівень безробіття  був вищим і склав 9,6%, або також знизився на 0,4 відсоткових пункти порівняно з І кварталом минулого року.

За гендерною ознакою, у загальній чисельність безробітного населення переважають чоловіки, яких нараховується майже 945 тис. осіб, а їх частка у структурі безробітних перевищує 57%. Слід зазначити, що порівняно із І кварталом 2018 року частка безробітних чоловіків зросла на 2,4 відсоткових пункти, а їх чисельність збільшилася на 6 тис. осіб.

Переважна частина безробітних  проживає у міських поселеннях – майже 65% (1065 тис. осіб) від їх загальної чисельності, а рівень міського безробіття у І кварталі цього року склав 8,6%, тоді як у сільській місцевості цей показник становить 10,4%. 

За регіонами країни, найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку упродовж останніх років зберігається у Луганській (16,2%) та Донецькій (14,5%) областях. Крім того, ще у 12 регіонах рівень безробіття перевищує 10%. Найменше безробітних працездатного віку проживає у Харківської та Київської областях, де його рівень становив 6,1% та 6,4% відповідно.

Скорочення чисельності безробітних з початку поточного року характерне для Європейського Союзу. Так, І кварталі ц. р. у країнах ЄС−28 рівень безробіття серед економічно активного населення склав 6,8% проти 7,4% у І кварталі 2018 року. При цьому чисельність безробітних становила 15,4 млн. осіб, або скоротилася порівняно з вказаним періодом на 1,4 млн. осіб. Найвищі показники безробіття серед країн ЄС-28 зафіксовані у Греції (19,1%) та Іспанії (14,7%), найнижчий − у Чехії (2,0%).

Країни з високорозвиненою економікою, такі як США та Японія також забезпечили скорочення безробіття серед економічно активного населення, а його рівень у І кварталі 2019 року складав 4,1% та 2,4% відповідно.

Безробіття у Білорусі та Росії у І кварталі поточного року знаходилося на рівні 4,6% та 4,8% відповідно проти показника 5,1% у аналогічному періоді минулого року.

_____________________________

[1] Безробітні (за методологією МОП) – особи віком 15 років і старше, які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів, що передували обстеженню, активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.

Рівень безробіття (за методологією МОП) –відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15 років і старше до робочої сили зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

Робоча сила (до 2019 року – економічно активне населення) – це населення обох статей віком 15 років і старше, яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні в сумі складають робочу силу.