Ви є тут

Безробіття в Україні та світі. І півріччя 2018 року

27.09.2018

За статистичними даними, у І півріччі 2018 року в Україні рівень безробіття серед економічного активного населення (розрахований за методологією МОП[1]) становив 8,9%, або знизився на 0,7 відсоткових пункти порівняно з першою половиною минулого року.

Серед  осіб працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і становить 9,3%. Загальна чисельність безробітних серед працездатного населення нараховує 1487,9 тис. осіб, серед яких 65% (517 тис. осіб) − чоловіки. Понад 68% (1015,7 тис. осіб) безробітних проживають у містах.

Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, зберігається у Луганській (16,4%) та Донецькій (14,6%) областях. Ще у 15 регіонах рівень безробіття перевищує середній показник по Україні. Найменше від безробіття потерпало працездатне населення Харківської області, де його рівень склав 5,3%.

Тенденції до скорочення рівня безробіття характерні і для Європейського Союзу. Так, у ІІ кварталі ц. р. у країнах ЄС-28 безробітних серед економічно активного населення налічувалося 16,9 млн. осіб, а рівень безробіття склав 6,8%, тобто знизився на 0,8 відс. пункти порівняно з ІІ кварталом минулого року. Найвищий рівень безробіття серед країн ЄС-28  відмічається у Греції (19,0%), найнижчий − у Чехії (2,2%).

У США та Японії – країнах, що мають потужну економіку− рівень безробіття серед економічно активного населення складає 3,8% та 2,5% відповідно.

У Білорусі та Росії у ІІ кварталі 2018 року показники  безробіття становили 4,7% та 4,8% відповідно.

У І півріччі п. р. рівень зареєстрованого безробіття[2] склав 2,0%, що у 4,5 рази менше, ніж рівень загального безробіття серед осіб працездатного віку.

Зберігається тенденція до скорочення чисельності зареєстрованих безробітних. Зокрема, на кінець першої половини року на обліку у центрах зайнятості перебували 303,9 тис. осіб, що на 26,3 тис. осіб менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 58% становлять жінки та 40% проживають у сільській місцевості. Середній розмір допомоги по безробіттю у червні ц. р. становив 2425 гривень на особу.

Упродовж року кількість вільних робочих місць (вакантних посад), яку могли запропонувати роботодавці зросла на 24%, та нараховувала у червні ц. р. 82,4 тисячі вакансій. Тобто, на одну вільну вакансію претендувало 4 особи проти 5 осіб торік.

___________________________

[1]Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

[2] Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це особи працездатного віку, які зареєстровані у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції як безробітні і готові та здатні приступити до роботи.

Рівень зареєстрованого безробіття визначають як відношення (у відсотках) кількості зареєстрованих безробітних до середньорічної кількості населення працездатного віку.