Ви є тут

Безробіття в Україні та світі. Січень−вересень 2018 року

27.12.2018

За статистичними даними, у січні-вересні 2018 року в Україні рівень безробіття серед економічного активного населення (розрахований за методологією МОП[1]) становив 8,6%, або знизився на 0,8 відсоткових пункти порівняно з 9 місяцями минулого року.

Серед осіб працездатного віку рівень безробіття дещо вищий і становить 9,0%. Загальна чисельність безробітних серед працездатного населення нараховує 1548,5 тис. осіб, серед яких 60% (930 тис. осіб) − чоловіки. Майже 68% (1045 тис. осіб) безробітних проживають у містах.

Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, зберігається у Луганській (15,9%) та Донецькій (14,5%) областях. Ще у 13 регіонах рівень безробіття перевищує середній показник по Україні. Найменший відсоток безробітного населення по відношенню до загальної його чисельності працездатного віку у Харківській області − 5,2%.

Для Європейського Союзу з початку поточного року також характерні тенденції до скорочення рівня безробіття. Так, у ІІІ кварталі ц. р. у ЄС-28 безробітних серед економічно активного населення налічувалося 16,2 млн. осіб, а рівень безробіття склав 6,5%, тобто знизився на 0,8 відс. пункти порівняно з ІІІ кварталом минулого року. Найвищий рівень безробіття серед країн ЄС-28 зберігається у Греції (18,3%), найнижчий − у Чехії (2,3%). 

У США та Японії – країнах, що мають потужну економіку− рівень безробіття серед економічно активного населення складає 3,9% та 2,5% відповідно.

У Білорусі та Росії у ІІІ кварталі 2018 року показники  безробіття становили 4,7% та 4,6% відповідно.

За 9 місяців п. р. рівень зареєстрованого безробіття[2] склав 1,9%, що у 4,7 рази менше, ніж рівень загального безробіття серед осіб працездатного віку.

Зберігається тенденція до скорочення чисельності зареєстрованих безробітних. Зокрема, за період січня-вересня на обліку у центрах зайнятості перебували 332 тис. осіб, що на 45,9 тис. осіб менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Із загальної кількості зареєстрованих безробітних 58% становлять жінки та близько 40% проживають у сільській місцевості.

У регіональному розрізі найвищий показник зареєстрованого безробіття у Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях, найнижчий – у місті Києві.

Середній розмір допомоги по безробіттю у вересні ц. р. становив 2510 гривень на особу.

Упродовж року кількість вільних робочих місць (вакантних посад), яку могли запропонувати роботодавці зросла на 32%, та нараховувала у вересні ц. р. 97 тисяч вакансій. Тобто, на одну вільну вакансію претендувало 3 особи проти 4 осіб торік.

У професійному розрізі найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на одну вільну вакансію спостерігалося у групах «кваліфіковані робітники, працівники сільського господарства та сфери рибальства» та «державні службовці» − 9 осіб.

________________________

[1]Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.

[2] Зареєстровані безробітні згідно з чинним законодавством – це особи працездатного віку, які зареєстровані у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції як безробітні і готові та здатні приступити до роботи.

Рівень зареєстрованого безробіття визначають як відношення (у відсотках) кількості зареєстрованих безробітних до середньорічної кількості населення працездатного віку.