Ви є тут

Безробіття в Україні та світі у 2018 році

26.03.2019

У минулому році в Україні спостерігалося зниження рівня безробіття. Згідно із даними статистики, у січні-грудні 2018 року в Україні рівень безробіття серед економічного активного населення (розрахований за методологією МОП[1]) становив 8,8%, або знизився на 0,7 відсоткових пункти порівняно з 2017 роком. Серед осіб працездатного віку рівень безробіття є дещо вищим і склав 9,1% проти 9,9% роком раніше.

Загальна чисельність безробітних серед працездатного населення нараховує 1578,6 тис. осіб. Серед безробітних майже 60%, або 943 тис. особи чоловічої статі. При цьому, найбільше українців, які не мають роботи, проживають у містах – близько 67% (1063 тис. осіб). Водночас рівень безробіття у сільській місцевості був на 0,6 відсоткових пункти вищим порівняно з міськими поселеннями та становив 9,2%.

Найвищий рівень безробіття серед осіб працездатного віку, зафіксовано у Луганській (16,0%) та Донецькій (14,4%) областях. Ще у 14 регіонах рівень безробіття перевищує середній показник по Україні. Найнижчий відсоток безробітного населення по відношенню до загальної чисельності осіб працездатного віку у Харківській області − 5,5%.

У ЄС-28 у минулому році також було зафіксовано скорочення чисельності безробітного населення з 18,8 млн. до 17,2 млн. осіб. Рівень безробіття економічно активного населення зменшився на 0,6 відсоткових пункти та склав 7,0%. У розрізі країн Євросоюзу зазначений показник має широку амплітуду коливань. Найвищий рівень безробіття зберігається у Греції (19,3%) та Іспанії (15,3%), найнижчий − у Чехії (2,2%).

У США та Японії – країнах з потужними економіками − рівень безробіття серед економічно активного населення у 2018 році склав 3,9% та 2,4% відповідно.

У Білорусі та Росії рівень безробіття відповідно становив 4,0% та 4,8%.

______________________

[1] Безробітні (за методологією МОП) – особи у віці 15–70 років (зареєстровані та незареєстровані в Державній службі зайнятості), які одночасно задовольняють трьом умовам: не мали роботи (прибуткового заняття); впродовж останніх чотирьох тижнів активно шукали роботу або намагались організувати власну справу; впродовж найближчих двох тижнів були готові приступити до роботи, тобто почати працювати за наймом або на власному підприємстві з метою отримання оплати або доходу. До категорії безробітних також відносять осіб, які приступають до роботи протягом найближчих двох тижнів; знайшли роботу, чекають відповіді тощо.

Рівень безробіття (за методологією МОП) – відношення (у відсотках) кількості безробітних віком 15–70 років до економічно активного населення (робочої сили) зазначеного віку або відповідної соціально-демографічної групи.