Ви є тут

Капітальні інвестиції у 2018 році: обсяги, тенденції, порівняння

06.03.2019

Якщо порівнювати економіку країни із живим організмом, то кровоносною системою такого організму беззаперечно можна назвати інвестиційні ресурси.

Економічний дискусійний клуб, ґрунтуючись на щойно оприлюднених даних статистики, вирішив поінформувати наших читачів, як функціонувала «кровоносна система» економіки у 2018 році. 

За даними статистики, у 2018 році підприємствами та організаціями було освоєно капітальних інвестицій на суму 526,3 млрд. гривень (близько $19 млрд.), що на 16,4% більше, ніж роком раніше.

Серед регіонів країни найуспішніше наростила обсяг капітальних інвестицій Донецька область – майже 1,6 рази. Гарні результати також мали Дніпропетровська, Черкаська, Вінницька області та місто Київ, де приплив інвестицій на 30% перевищив показник попереднього року. Натомість у 8 регіонах країни у 2018 році обсяги інвестиційних ресурсів скоротилися – від 15,3% у Івано-Франківській до 3,5% у Хмельницькій областях.

Основним джерелом капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій, частка яких у структурі інвестування становила 71%, тобто порівняно з 2017 роком зросла на 2 відсоткових пункти. Питома вага  публічних інвестицій (кошти державного та місцевого бюджетів) як і роком раніше склала біля 13%, або 6,8 млрд. гривень. 

У Польщі[1] також основний обсяг інвестицій надходить із приватного сектора (близько 70%), при цьому частка публічного інвестування є вдвічі вищою порівняно з Україною (30%).

Продовжуючи проводити паралелі з Польщею, слід відмітити, що незважаючи на збільшення обсягів капітальних інвестицій у вітчизняну економіку, їх рівень у розрахунку на одного українця є майже у чотири рази меншим, ніж у сусідній із нами державі.

Для України характерною є значна нерівномірність освоєння капітальних інвестицій у регіональному розрізі. Понад третина (182,1 млрд. грн., або 34,6%) від загальної суми освоєних інвестицій припала на місто Київ, що з розрахунку на одного киянина склало 62,8 тис. грн. ($2200).  Найменший обсяг інвестицій зафіксовано у Луганській області − 2,9 млрд. грн., або 1,3 тис. грн. на особу ($48).

За структурою активів 93% інвестицій – це капіталовкладення у матеріальні активи. У структурі матеріальних активів 44% інвестується у будівлі та споруди, 33% − в машини та обладнання, 12% − у транспортні засоби. У Польщі пріоритетність інвестування за видами активів є подібною до української.

За видами економічної діяльності пріоритетним напрямом для інвестування в Україні є промисловий сектор, частка якого у загальній структурі у 2018 році становила 34% (179,7 млрд. грн.), другу позицію посідає аграрний сектор (12,5%, або 65,9 млрд. грн.), третю – будівництво (9,9%, або 51,9 млрд. гривень). 

У секторальній структурі інвестицій Польщі найвища питома вага у промисловості – 36,9%, далі йдуть транспорт та складське господарство – 16,2% та операції з нерухомим майном – 12,8%. При цьому, на відміну від України, частка капітальних інвестицій у сільське господарство становить лише 2,3 %. 

 

_________________________________

[1] у цьому матеріалі інформація щодо інвестицій у польську економіку  наведена за результатами 2017 року – останніми оприлюдненими даними органами статистики Польщі