Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі. Підсумки 2017 року

21.02.2018

У 2017 році відбулася активізація зовнішньої торгівлі товарами. Так, загальна вартість українського товарного експорту склала 43,3 млрд. доларів. США (або 38,4 млрд. євро), що на 19,0% більше порівняно з 2016 роком.

Імпорт товарів в  Україну зріс упродовж року на 26,4% та склав 49,6 млрд. доларів США (або 44,0 млрд. євро).

За результатами 2017 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами виявилося негативним «мінус» 6,3 млрд. доларів США (або «мінус» 5,6 млрд. євро). Слід відмітити, що у 2016 році сальдо було також негативним, але у 2,2 рази меншим і становило 2,9 млрд. доларів США.

На відміну від попереднього року, за 2017 рік Євросоюз наростив  обсяги міжнародної торгівлі товарами: експорт збільшився на 7,7% до 1 879 млрд. євро, імпорт − на 8,2% до 1 854 млрд. євро. При цьому, сальдо зовнішньої торгівлі товарами хоч і  залишилося позитивним – «плюс» 25 млрд. євро, проте зменшилося порівняно з 2016 роком на 14 млрд. гривень.  

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (28,3%), Великобританія (10,9%), Італія (10,6%) та Франція (10,4%).

Найбільші обсяги товарів імпортували Німеччина (18,9% від загальної вартості імпорту), Великобританія (14,8%) та Нідерланди (14,7%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 12 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Франція, Хорватія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Фінляндія та Швеція.  

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у 2016 році негативне сальдо було зафіксовано у 17 країнах (від «мінус» 175,9 млрд. євро у Великобританії до «мінус» 0,5 млрд. євро у Швеції). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами було у Німеччини – «плюс» 249 млрд. євро.

Як і у попередні роки, у 2017 році у вітчизняному експорті переважала сировинна продукція, частка якої перевищує 70%. До ТОП-5 нашого сировинного експорту належать: чорні метали – 20% від загальної вартості експорту, зернові культури – 15%, олії рослинні – 11%, руди – 6%, деревина – 3%.  

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. Разом з тим, слід відмітити певний прогрес – протягом 2017 року експорт товарів групи «Машини, обладнання та механізми» зріс майже на 18%, групи «Засоби транспорту» − на 12%. 

Основними позиціями імпорту в Україну були машини та обладнання (20%), паливні ресурси (23%), а також продукти хімічної промисловості (13%).

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у 2017 році першість у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС займали машини та обладнання (експорт – 42%, імпорт − 32%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв  у експорті становила  15%, у імпорті − 29%.

Основним торговельним партнером України залишається Євросоюз, частка якого в українському експорті становить майже 40,5%, а його обсяги у поточному році зросли у 1,3 рази. Приріст імпорту з ЄС  за вказаний період склав 21%, а його частка у загальних обсягах імпорту − 41,9%. Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Росія, третє − Китай.     

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишилися Сполучені Штати Америки, на які припадає 20% експорту та 14% імпорту. До трійки основних торговельних партнерів ЄС увійшли Китай та Швейцарія.

Натомість найвищий відносний приріст у зовнішній торгівлі ЄС у минулому році відбувся із Росією: обсяги експорту збільшилися на 19%, імпорту – на 22%.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 знаходиться у межах одного відсотка.

 

Файли: