Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі. Підсумки 2018 року

18.02.2019

У 2018 році, як і в попередньому, спостерігалося нарощування обсягів зовнішньої торгівлі товарами, проте темпи такого зростання були значно повільнішими ніж у 2017 році. Так, загальна вартість українського товарного експорту склала 47,3 млрд. доларів. США (або 41,5 млрд. євро), що на 9,4% більше порівняно з 2017 роком.

Імпорт товарів до  України зріс упродовж року на 15,2% та склав 57,1 млрд. доларів США (або 50,1 млрд. євро).

За результатами 2018 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами виявилося негативним «мінус» 9,8 млрд. доларів США (або «мінус» 8,6 млрд. євро). Слід відмітити, що у 2017 році сальдо було також негативним, але у на 3,5 млрд. доларів меншим і становило 6,3 млрд. доларів США.

За підсумками 2018 року Євросоюз наростив обсяги міжнародної торгівлі товарами: експорт збільшився на 4,0% до 1 955 млрд. євро, імпорт − на 6,5% до 1 978 млрд. євро. При цьому, сальдо зовнішньої торгівлі товарами виявилося негативним – «мінус» 22,6 млрд. євро, проти «плюс» 22,2 у 2017 році.

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (27,8%), Великобританія (11,1%), Італія (10,3%) та Франція (10,%).

Найбільші обсяги товарів імпортували Німеччина (18,5% від загальної вартості імпорту), Нідерланди (14,9%) та Великобританія (13,6%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 11 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Фінляндія та Швеція.   

Обсяги торгівлі між членами Євросоюзу у 2018 році становили 3 514 млрд. євро, що на 4,8% більше, ніж роком раніше.

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС та іншими країнами світу, у 2018 році негативне сальдо було зафіксовано у 18 країнах (від «мінус» 160,2 млрд. євро у Великобританії до «мінус» 1,8 млрд. євро у Естонії). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами було у Німеччини – «плюс» 232,8 млрд. євро.

Як і у попередні роки, у 2018 році у вітчизняному експорті переважала сировинна продукція, частка якої перевищує 70%. До ТОП-5 нашого сировинного експорту належать: чорні метали – 21% від загальної вартості експорту, зернові культури – 15%, олії рослинні – 10%, руди – 6%, деревина – 3%.  

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою, зокрема частка експорту товарів групи «Машини, обладнання та механізми» становить 9,8%. Основними позиціями імпорту в Україну були машини та обладнання (21%), паливні ресурси (25%), а також продукти хімічної промисловості (12%). 

На відміну від України, зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у 2018 році першість у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС займали машини та обладнання (експорт – 41%, імпорт − 31%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв  у експорті становила 15%, у імпорті − 31%.

Основним торговельним партнером України залишається Євросоюз, частка якого в українському експорті становить 42,6%, а його обсяги у поточному році зросли на 15%. Приріст імпорту з ЄС за вказаний період склав 11,5%, а його частка у загальних обсягах імпорту – 40,6%. Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Росія, третє − Китай. 

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишилися Сполучені Штати Америки, на які припадає  майже 21% експорту та 13,5% імпорту. До трійки основних торговельних партнерів ЄС увійшли Китай та Швейцарія.

Натомість найвищий відносний приріст у зовнішній торгівлі Євросоюзу у минулому році відбувся: за обсягами експорту − з Індією та Канадою − на 9,6% та 9,8% відповідно; за обсягами імпорту − із Росією та Норвегією − на 16,0% та 13,3% відповідно.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 знаходиться у межах одного відсотка.

 

Файли: