Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у 2020 році

23.02.2021

На темпи зовнішньої торгівлі товарами у 2020 році суттєвий вплив мали карантинні заходи, які вживалися урядами країн світу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Вказаний чинник призвів до значного скорочення обсягів зовнішньої торгівлі товарами як в Україні, так і Європейському Союзі.      

У січні-грудні 2020 року загальна вартість українського товарного експорту склала 49,2 млрд. доларів. США (43,2 млрд. євро), що на 1,7% менше порівняно з 2019 роком.

Обсяги імпорту товарів в Україну скоротилася на 11% до 54,1 млрд. доларів США (47,5 млрд. євро).

За результатами 2020 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами зберігалося негативним «мінус» 4,9 млрд. доларів США «мінус» (4,3 млрд. євро). Роком раніше сальдо було також негативним та становило 10,8 млрд. доларів США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,91 проти 0,82 у 2019 році. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 234 країн світу.

У Євросоюзі темпи скорочення обсягів міжнародної торгівлі товарами[1] були дещо вищими, ніж в Україні: експорт скоротився на 9,4%, імпорт – на 11,6%. При цьому, зберіглося позитивне торговельне сальдо, яке склало – «плюс» 217,3 млрд. євро (у 2019 р. − «плюс» 127,8 млрд. євро).

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччину (29,6%), Італію (11,0%), Нідерланди (10,5%) та Францію (10,3%).

Також на зазначені країни сумарно припадає близько 60% імпорту товарів, які ввозяться до ЄС-27, а саме на: Німеччину (22,0% від загальної вартості імпорту), Нідерланди (17,8%), Францію (10,1%) та Італію (9,0%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 13 із 27 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Люксембург, Словаччина, Фінляндія та Швеція.           

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у 2020 році негативне сальдо було зафіксовано у 15 країнах (від «мінус» 82,5 млрд. євро у Франції до «мінус» 0,4 млрд. євро у Литві). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами склалося у Німеччині – «плюс» 182,4 млрд. євро.

Традиційно майже три чверті українського експорту складає сировинна продукція. Близько 50% нашого експорту у 2020 році, як і у попередні періоди, припадало на: зернові культури – 19,1% від його загальної вартості, чорні метали – 15,6% та олії рослинні – 11,7%.

У минулому році найбільше скоротився український експорт насіння олійних культур – на 29,1%, транспортних засобів – на 14,3%, борошно-круп’яної продукції – на 13,5%, чорних металів – на 12,0%.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. У січні-грудні 2020 року частка групи «Машини, обладнання та механізми» у вартісній структурі експорту становила 9,1%.

Основними позиціями імпорту в Україну були машини та обладнання (21,3%), паливні ресурси (14,3%), а також продукти хімічної промисловості (13,6%). 

Найпомітніше зменшилися обсяги імпорту в Україну палив – на 36,3%, добрив – на 29,7%, чорних металів – на 17%, виробів зі шкіри – на 20%, одягу – на 10,1%.

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, за минулий рік найвищу питому вагу у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС посідали машини та обладнання (експорт – 39,3%, імпорт – 34,1%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв складала у 14,2% у експорті та 24,2% у імпорті. 

Головним торговельним партнером України у 2020 році залишався Євросоюз, частка якого у загальних обсягах експорту товарів склала 37,8%, імпорту – 43,4%. Порівняно з відповідним періодом минулого року темпи зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС скоротилися: по експорту – на 10,3%, імпорту – на 6,2%.           

Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Китай, а обсяги українського експорту до цієї країни у 2020 році зросли майже удвічі.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером є Сполучені Штати Америки, на які припадає 18,5% експорту (скорочення обсягів до 2019 р. склало 8,2%) та 12% імпорту («мінус» 13,2%). До трійки основних торговельних партнерів ЄС традиційно увійшли Великобританія та Китай.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−27 знаходиться у межах одного відсотка.

____________________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід  розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)