Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у 2021 році

23.02.2022

У 2021 році відновилося зростання обсягів зовнішньої торгівлі товарами як в Україні, так і Європейському Союзі після їх суттєвого падіння у 2020 році внаслідок карантинних заходів.

У січні-грудні 2021 року загальна вартість українського товарного експорту склала 68,1 млрд. доларів. США (57,2 млрд. євро), що на 38,4% вище показника попереднього року.

Обсяги імпорту товарів в Україну зросли на 34,0% до 72,8 млрд. доларів США (61,2 млрд. євро).

За результатами 2021 року сальдо зовнішньої торгівлі товарами зберігалося негативним «мінус» 4,7 млрд. доларів США («мінус» 4,0 млрд. євро). Роком раніше сальдо було також негативним та становило 4,9 млрд. доларів США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,94 проти 0,91 у 2020 році. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 235 країн світу.

У Євросоюзі темпи приросту обсягів міжнародної торгівлі товарами[1] були дещо нижчими, ніж в Україні: експорт зріс на 12,8%, імпорт – на 23%. Торговельне сальдо залишилося позитивним та склало 68,9 млрд. євро проти «плюс» 217,3 млрд. євро у 2020 році.

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (29,0%), Італія (11,3%), Франція (10,3%) та Нідерланди (9,9%).

Також на зазначені країни сумарно припадає близько 58% імпорту товарів, які ввозяться до ЄС-27, а саме на: Німеччину (20,6% від загальної вартості імпорту), Нідерланди (17,8%), Францію (9,7%) та Італію (9,4%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 12 із 27 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Люксембург, Фінляндія та Швеція.

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у 2021 році негативне сальдо було зафіксовано у 18 країнах (від «мінус» 109,6 млрд. євро у Франції до «мінус» 0,2 млрд. євро в Угорщині). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами склалося у Німеччині – «плюс» 179,0 млрд. євро.

Традиційно майже три чверті українського експорту складає сировинна продукція. Близько 50% нашого експорту у 2021 році, як і у попередні періоди, припадало на: зернові культури – 18,1% від його загальної вартості, чорні метали – 20,5% та олії рослинні – 10,3%.

У минулому році найбільше зріс український експорт чорних металів – на 81,4%, полімерних матеріалів – на 61,8%, добрив – на 65,0%, зернових культур – на 31,2% тощо.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. У січні-грудні 2021 року частка групи «Машини, обладнання та механізми» у вартісній структурі експорту становила 7,7% проти 9,1% у попередньому році.

Основними позиціями імпорту в Україну були машини та обладнання (19,5%), паливні ресурси (20,6%), а також продукти хімічної промисловості (13,4%). 

Найпомітніше зросли обсяги імпорту в Україну добрив – на 97,6%, палив – на 79,5%, олій рослинних – на 58,4%, чорних металів – на 48,8%.

Зовнішня торгівля Євросоюзу залишається орієнтованою на товари з високим ступенем переробки. Так, за минулий рік найвищу питому вагу у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС посідали машини та обладнання (експорт – 38,1%, імпорт – 31,8%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв складала у 16,0% у експорті та 28,5% у імпорті. 

Головним торговельним партнером України у 2021 році залишався Євросоюз, частка якого у загальних обсягах експорту товарів склала 39,4%, імпорту – 39,8%. Порівняно з відповідним періодом минулого року темпи зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС зросли: по експорту – на 49,4%, імпорту – на 25,2%.            

Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Китай, а обсяги українського експорту до цієї країни у 2021 році зросли на 12,7%, імпорту – на 31,9%.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером є Сполучені Штати Америки, на які припадає 18,3% експорту (ріст обсягів до 2020 р. склав 13,1%) та 11% імпорту (+14,3%). До трійки основних торговельних партнерів ЄС традиційно увійшли Китай та Великобританія.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−27 знаходиться у межах одного відсотка.

______________________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід  розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)