Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у І кварталі 2018 року

31.05.2018

У І кварталі 2018 року зберігалася тенденція щодо активізації зовнішньої торгівлі товарами. У січні−березні ц. р. загальна вартість українського товарного експорту склала 11,4 млрд. доларів. США (9,3 млрд. євро), що на 10,3% більше порівняно з І кварталом 2017 року.

Обсяги імпорту товарів в Україну також зросли на 13,2% та склали 12,6 млрд. доларів США (10,3 млрд. євро).

За результатами І кварталу ц. р. сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається негативним «мінус» 1,2 млрд. доларів США ( «мінус» 0,97 млрд. євро). Примітно, що у січні−березні минулого року сальдо було також негативним, але у 1,5 рази меншим, ніж цьогоріч, і становило 0,8 млрд. доларів США.

Як і у відповідному періоді минулого року, у І кварталі ц. р. у Євросоюзі зафіксовано нарощування обсягів міжнародній торгівлі товарами[1], хоч темпи їх приросту є набагато повільнішими (у І кв. 2017 р. приріст обсягів експорту/імпорту склав по 13% кожен). Як і торік сальдо зовнішньої виявилося негативним – «мінус» 6,1 млрд. євро (у І кв. 2018 р. − «мінус» 5,7 млрд. євро).

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (28,0%), Великобританія (10,8%), Італія (10,0%) та Франція (10,0%).

Найбільшими імпортерами товарів до ЄС були Німеччина (18,0% від загальної вартості імпорту), Великобританія (13,8%) та Нідерланди (14,8%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 12 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Австрія, Фінляндія та Швеція.        

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у І кварталі 2018 року негативне сальдо було зафіксовано у 18 країнах (від «мінус» 41,1 млрд. євро у Великобританії до «мінус» 0,3 млрд. євро у Швеції). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами спостерігалося у Німеччини – «плюс» 62,2 млрд. євро.

Традиційно у вітчизняному експорті переважає сировинна продукція. До ТОП-5 нашого сировинного експорту у І кварталі цього року увійшли: чорні метали – 23% від загальної вартості експорту, зернові культури – 14%, олії рослинні – 10%, руди – 7%, насіння олійних культур – 4%.  

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. Разом з тим, слід відмітити незначний  прогрес: частка експорту товарів групи «Машини, обладнання та механізми» у І кварталі ц. р. порівняно із І кварталом 2017 року зросла на 0,9 відсоткових пункти.

Основними позиціями імпорту в Україну були паливні ресурси (20,5%), машини та обладнання (19,5%), а також продукти хімічної промисловості (15%).

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у січні−березні 2018 року першість у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС займали машини та обладнання (експорт – 41%, імпорт − 31%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв  у експорті становила близько 15%, у імпорті − 30%. 

Головним торговельним партнером України залишається Євросоюз, частка якого в українському експорті склала у І кв. ц. р. 44,4%, тобто зросла порівняно з аналогічним періодом минулого року на 6 відсоткових пункти. Натомість, питома вага імпорту за вказаний період, навпаки скоротилася на 0,6 відсоткових пункти і склала 41,0%. Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України залишається за Росією, третє посідає Китай.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером є Сполучені Штати Америки, на які припадає 21% експорту та 13% імпорту. До трійки основних торговельних партнерів ЄС увійшли Китай та Швейцарія.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 не перевищує одного відсотка.

__________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)