Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у І кварталі 2019 року

21.05.2019

У І кварталі 2019 року зафіксовано зростання зовнішньої торгівлі товарами. У січні−березні ц. р. загальна вартість українського товарного експорту склала 12,3 млрд. доларів. США (10,8 млрд. євро), що на 7,4% більше порівняно з І кварталом 2018 року.

Обсяги імпорту товарів в Україну також збільшилися на 7,9% та склали  13,7 млрд. доларів США (12,1 млрд. євро).

За результатами І кварталу ц. р. сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається негативним «мінус» 1,5 млрд. доларів США. Роком раніше сальдо було також негативним та становило 1,3 млрд. доларів США.

Як і у відповідному періоді минулого року, у І кварталі ц. р. у Євросоюзі зафіксовано нарощування обсягів у міжнародній торгівлі товарами[1]. При цьому, зберігається та поглиблюється негативне сальдо, яке склало – «мінус» 24,0 млрд. євро (у І кв. 2018 р. − «мінус» 6,1 млрд. євро).

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (27,9%), Великобританія (10,7%), Франція (10,3%) та Італія (10,0%).

Найбільшими імпортерами товарів, які забезпечили майже половину від усього обсягу імпорту до ЄС були Німеччина (18,5% від загальної вартості імпорту), Нідерланди (14,9%)та Великобританія (14,6%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 11 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Фінляндія та Швеція.   

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у І кварталі 2019 року негативне сальдо було зафіксовано у 16 країнах (від «мінус» 52,9 млрд. євро у Великобританії до «мінус» 0,4 млрд. євро в Естонії). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами спостерігалося у Німеччини – «плюс» 56,3 млрд. євро.

Традиційно три чверті вітчизняного експорту складає сировинна продукція. Близько 50% нашого експорту у І кварталі цього року, як і у попередні періоди, припадало на: чорні метали – 19,7% від його загальної вартості, зернові культури – 19,9% та олії рослинні – 9,9%.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті  залишається низькою. У січні-березні 2019 року частка групи «Машини, обладнання та механізми» вартісній структурі експорту становила 8,9%, або порівняно з І кв. 2018 р. втратила один відсотковий пункт.

Основними позиціями імпорту в Україну були паливні ресурси (20,3%), машини та обладнання (19,5%), а також продукти хімічної промисловості (14,8%).

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у січні−березні 2019 року першість у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС займали машини та обладнання (експорт – 40,7%, імпорт – 31,4%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв  у експорті становила близько 17%, у імпорті − 29%.

Головним торговельним партнером України лишається Євросоюз, обсяги торгівлі з яким у І кв. ц. р. зросли по: експорту – на 3,4%, імпорту – на 10,5%. При цьому частка ЄС в українському експорті склала 42,7%, тобто скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,7 відсоткових пункти. Питома вага імпорту за вказаний період, навпаки зросла на 1,1 відсотковий пункт і склала 42,1%.

Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посів Китай посунувши Росію на третю позицію. Слід зазначити, що у І кв. 2019 року порівняно із січнем-березнем минулого року, обсяги торгівлі з Китаєм суттєво зросли по: експорту − у 1,7 рази, імпорту − в 1,3 рази, а з Росією скоротилися − на 10,9% та 6,4% відповідно. 

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишаються Сполучені Штати Америки, на які припадає 22% експорту (приріст обсягів до І кв. 2018 р. склав 8,2%) та 14% імпорту («плюс» 16,3%). До трійки основних торговельних партнерів ЄС традиційно увійшли Китай та Швейцарія.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 знаходиться у межах одного відсотка.

________________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)

Файли: