Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у І кварталі 2020 року

21.05.2020

У І кварталі 2020 року значний вплив на зовнішню торгівлю товарами спричинили заходи, які вживалися країнами світу з метою стримування коронавірусної інфекції, внаслідок яких відбулося скорочення зовнішньоекономічного обігу як в Україні, так і Європейському Союзі.

У січні−березні ц. р. загальна вартість українського товарного експорту склала 12,2 млрд. доларів. США (11,1 млрд. євро), що на 0,2% менше порівняно з І кварталом 2019 року.

Обсяги імпорту товарів в Україну також скоротилася на 3,4% та склали 13,3 млрд. доларів США (12,1 млрд. євро).

За результатами І кварталу ц. р. сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається негативним «мінус» 1,1 млрд. доларів США (1,0 млрд. євро). Роком раніше сальдо було також негативним та становило 1,5 млрд. доларів США.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 213 країн світу.

У Євросоюзі темпи скорочення обсягів міжнародної торгівлі товарами[1] були дещо вищими, ніж в Україні: експорт скоротився на 3,2%, імпорт – на 5,3%. При цьому, зберіглося позитивне торговельне сальдо, яке склало – «плюс» 42,7  млрд. євро (у І кв. 2019 р. − «плюс» 34 млрд. євро).

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (28,9%), Італія (10,7%), Франція (10,7%) та Нідерланди (10,7%).

Також на зазначені країни припадає сумарно понад 50% імпорту товарів, які ввозяться у ЄС-27, а саме: Німеччина (21,3% від загальної вартості імпорту), Нідерланди (17,5%), Франція (10,6%) та  Італія (9,3%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 12 із 27 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Люксембург, Фінляндія та Швеція.       

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у І кварталі 2020 року негативне сальдо було зафіксовано у 16 країнах (від «мінус» 19,5 млрд. євро у Франції до «мінус» 0,3 млрд. євро у Литві). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами спостерігалося у Німеччини – «плюс» 52,9 млрд. євро.

Традиційно три чверті вітчизняного експорту складає сировинна продукція. Близько 50% нашого експорту у І кварталі цього року, як і у попередні періоди, припадало на: зернові культури – 21,4% від його загальної вартості, чорні метали – 16,8% та олії рослинні – 11,8%.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. У січні-березні 2020 року частка групи «Машини, обладнання та механізми» вартісній структурі експорту становила 9,1%.

Основними позиціями імпорту в Україну були машини та обладнання (19,5%), паливні ресурси (16,5%), а також продукти хімічної промисловості (15,2%).

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у І кварталі 2020 року першість у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС займали машини та обладнання (експорт – 38,8%, імпорт – 32,4%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв як у експорті, так і імпорті становила близько 11%. 

Головним торговельним партнером України лишається Євросоюз, обсяги торгівлі з яким у І кв. ц. р. по експорту скоротилися на 8,6%, а імпорту, навпаки, незначно зросли (+0,3%). При цьому частка ЄС в українському експорті склала 39,1%, тобто скоротилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 3,6 відсоткових пункти. Питома вага імпорту за вказаний період зросла на 1,6 відсоткових пункти і склала 43,7%.

Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Китай. Примітно, що обсяги експорту українських товарів до Китаю у І кварталі цього року порівняно з відповідним періодом минулого року зросли майже втричі.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишаються Сполучені Штати Америки, на які припадає понад 19% експорту (приріст обсягів до І кв. 2019 р. склав 5,5%) та 13% імпорту («плюс» 2,4%). До трійки основних торговельних партнерів ЄС увійшли Великобританія та Китай.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−27 знаходиться у межах одного відсотка.

_____________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)