Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у І півріччі 2017 року

30.08.2017

У І півріччі 2017 року загальна вартість українського товарного експорту склала 20,7 млрд. доларів. США (або 17,5 млрд. євро), що на 24,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Імпорт товарів в Україну зріс упродовж півріччя на 29,9% та склав 22,5 млрд. доларів США (або 19,1 млрд. євро).

Слід зазначити, що у січні-березні цього року приріст експорту товарів становив 34,4%, а імпорту – 27,3%. Тобто, можна констатувати, що у ІІ кварталі року відбулося прискорення темпів імпорту та суттєве уповільнення темпів експорту.

За результатами першої половини року зберігається негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами − «мінус» 1,9 млрд. доларів США (або «мінус» 1,6 млрд. євро). 

У січні−червні ц. р. у ЄС спостерігалося зростання обсягів міжнародної торгівлі товарами[1]: експорту – на 9,6%, імпорту – на 10,7%. За підсумками півріччя  сальдо зовнішньої торгівлі товарами було позитивним − «плюс» 2,5 млрд. євро (у І кв. – «мінус» 5,7 млрд. євро).

Найбільшими у Євросоюзі країнами-експортерами, які забезпечують понад 60% товарного експорту у вартісному виразі, залишаються Німеччина (28,5%), Великобританія (11,2%), Італія (10,4%) та Франція (10,2%).

На 3 країни ЄС припадає майже 50% загального імпорту до ЄС, а саме: Німеччину (19,0%), Великобританію (14,5%) та Нідерланди (14,4%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у І півріччі 2017 році продемонстрували 11 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Фінляндія та Швеція.     

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у січні-червні 2017 року негативне сальдо було зафіксовано у 16 країнах (від «мінус» 83,7 млрд. євро у Великобританії до «мінус» 0,1 млрд. євро у Швеції). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами у Німеччини – «плюс» 124,4 млрд. євро. 

У першому півріччі 2017 року, як і зазвичай, найвищу питому вагу у структурі українського експорту займали сировинні товари (аграрна продукція, залізорудна сировина та металопродукція) – понад 65%.

Основними позиціями імпорту в Україну були паливні ресурси (23%), машини та обладнання (18%), а також продукти хімічної промисловості (17,5%).

У той же час зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у січні-червні першість у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС займали машини та обладнання (експорт – майже 42%, імпорт − 32%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв у експорті становила близько 15%, у імпорті − 29%.

Основним торговельним партнером України у І півріччі ц. р. залишається Євросоюз, частка якого в українському експорті становить понад 39,8% (майже 7,0 млрд. євро), імпорті – 42,3% (8,1 млрд. євро). Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Росія, третє − Китай.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишаються Сполучені Штати Америки, на які припадає понад 20% експорту та 14% імпорту. До першої трійки також увійшли Китай та Швейцарія.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 не перевищує одного відсотка.

 

_____________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)