Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у І півріччі 2019 року

20.08.2019

У І півріччі 2019 року загальні обсяги зовнішньої торгівлі товарами зростали, при цьому у ІІ кварталі відбулося сповільнення темпів зростання експорту з одночасним прискоренням росту темпів імпорту.

За даними статистики, у січні−червні ц. р. загальна вартість українського товарного експорту склала 24,5 млрд. доларів. США (21,7 млрд. євро), що на 5,2% більше порівняно з І півріччям 2018 року.

Обсяги імпорту товарів в Україну також зросли на 8,5% та склали  28,2 млрд. доларів США (25,0 млрд. євро).

За результатами першої половини року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами поглибилося та становило «мінус» 3,7 млрд. доларів США проти 2,7 млрд. доларів роком раніше.

Європейський Союз у І півріччі поточного року також наростив обсяги міжнародної торгівлі товарами [1] − експорт зріс на 4,2%, імпорт – на 4,9%. Одночасно поглибилося негативне сальдо, яке склало – «мінус» 9, млрд. євро (у І півріччі 2018 р. − «мінус» 2,2 млрд. євро).

Майже 70% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 5 країн: Німеччина (27,2%), Великобританія (11,0%), Франція (10,5%), Італія (10,2%) та Нідерланди (8,1%).

Найбільшими імпортерами товарів до ЄС, частка яких становить майж половину від загальних обсягів імпорту, припадає на Німеччину (18,2%), Нідерланди (15,0%) та Великобританію (14,1%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 11 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Фінляндія та Швеція.   

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами−членами ЄС, у І півріччі 2019 року негативне сальдо було зафіксовано у 16 країнах (від «мінус» 85,8 млрд. євро у Великобританії до «мінус» 0,2 млрд. євро у Польщі). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами спостерігалося у Німеччини – «плюс» 111,9 млрд. євро.

Суттєвих змін у структурі українського експорту з початку 2019 року не сталося. Як і раніше, три чверті вітчизняного експорту – це  експорт сировини та продукції з низьким ступенем обробки. Зокрема, майже половина нашого експорту у січні−червні цього року припала на: чорні метали – 19,6%, зернові культури – 18,7% та олії рослинні – 9,7%.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. У І півріччі частка групи «Машини, обладнання та механізми» вартісній структурі експорту становила 8,9% проти 10,2% у І пів. 2018 року. Позитивним моментом з початку року стало збільшення на 40,8% обсягів експорту по групі 17 УКТЗЕД «Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби», частка якої в структурі досягла 1,7%.

Основними позиціями імпорту в Україну залишаються паливні ресурси (21,9%), машини та обладнання (20,1%), а також продукти хімічної промисловості (13,8%).

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем обробки. Так, у січні−червні 2019 року лідерами у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС були машини та обладнання (експорт – 40,5%, імпорт – 31,6%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв у експорті становила близько 14%, у імпорті − 29%. 

Провідним торговельним партнером України лишається Євросоюз, обсяги торгівлі з яким у І півріччі ц. р. зросли (експорт – на 5,0%, імпорт – на 9,1%). Частка ЄС у структурі українського експорту знаходиться на рівні 42,0% (у І пів. 2018 р. – 42,1%), імпорту – 41,9% (41,5%).

Друге та третє місця у зовнішньоторговельному обороті України посідають Китай та Росія. Примітно, що у І пів. 2019 року порівняно із відповідним періодом минулого року, обсяги торгівлі з Китаєм суттєво зросли по: експорту − у 1,6 рази, імпорту − в 1,3 рази, а з Росією скоротилися по експорту на 12,7% та зросли по імпорту на 1,8%.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишаються Сполучені Штати Америки, на які припадає 22% експорту (приріст обсягів до І пів. 2018 р. склав 10,9%) та 14,4% імпорту («плюс» 10,6%). До трійки основних торговельних партнерів ЄС традиційно увійшли Китай та Швейцарія.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 знаходиться у межах одного відсотка.

____________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід  розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)