Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у і півріччі 2021 року

04.10.2021

У І півріччі 2021 року тривало відновлення темпів зовнішньої торгівлі товарами в Україні та Європейському Союзі після їх суттєвого скорочення у 2020 році, обумовленого карантинними заходами.         

У січні−червні ц. р. загальна вартість українського товарного експорту склала 29,9 млрд. доларів. США (25,2 млрд. євро), що на 30,7% перевищує рівень відповідного періоду минулого року (у І пів. 2020 р. експорт скоротився на 6,4%).  

Обсяги імпорту товарів в Україну зросли на 28,0% (у І пів. 2020 р. імпорт зменшився на 14,3%) та склали 31,2 млрд. доларів США (26,3 млрд. євро).

За результатами шести місяців поточного року сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається негативним «мінус» 1,3 млрд. доларів США (1,1 млрд. євро). Роком раніше сальдо було також негативним та становило 1,5 млрд. доларів США.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 227 країн світу.

У Євросоюзі темпи нарощування обсягів міжнародної торгівлі товарами[1] були нижчими, ніж в Україні: експорт зріс на 13,8%, імпорт – на 13,9%. При цьому, зберіглося позитивне торговельне сальдо, яке склало – «плюс» 84,4 млрд. євро (у І пів. 2020р. − «плюс» 75,2 млрд. євро).

Понад 60% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 4 країни: Німеччина (29,4%), Італія (11,2%), Франція (10,3%) та Нідерланди (9,9%).

Також на зазначені країни припадає сумарно близько 60% імпорту товарів, які ввозяться у ЄС-27, а саме на: Німеччину (21,3% від загальної вартості імпорту), Нідерланди (17,6%), Францію (9,9%) та Італію (9,5%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 12 із 27 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Люксембург, Фінляндія та Швеція.       

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у І півріччі 2021 року негативне сальдо було зафіксовано у 15 країнах (від «мінус» 48,8 млрд. євро у Франції до «мінус» 0,9 млрд. євро у Естонії). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами склалося у Німеччині – «плюс» 99,4 млрд. євро.

Традиційно майже три чверті українського експорту складає сировинна продукція. Близько 50% нашого експорту у І півріччі цього року, як і у попередні періоди, припадало на: чорні метали – 20,5% від його загальної вартості, зернові культури – 14,9%, та олії рослинні – 11,0%.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. У січні-червні 2021 року частка групи «Машини, обладнання та механізми» вартісній структурі експорту становила 8,7%.

Основними позиціями імпорту в Україну були машини та обладнання (20,1%), паливні ресурси (17,0%), а також продукти хімічної промисловості (13,4%). 

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у І півріччі 2021 року найбільша питома вага у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС займали машини та обладнання (експорт – 38,9%, імпорт – 33,1%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв складала у 7,6% у експорті та 20,7% у імпорті.

Головним торговельним партнером України лишається Євросоюз частка якого у загальних обсягах експорту товарів у І півріччі 2021 року склала 39,7%, імпорту – 41,5%. Порівняно з відповідним періодом минулого року темпи зовнішньої торгівлі між Україною та ЄС зросли: по експорту – на 43,9%, імпорту – на 26,3%.  

Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Китай, а обсяги українського експорту до цієї країни у січні-червні ц. р. зросли на 43%.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишаються Сполучені Штати Америки, на які припадає понад 18% експорту (збільшення обсягів до І пів. 2020 р. склало 11,2%) та більше 11% імпорту («плюс» 3,9%). До трійки основних торговельних партнерів ЄС увійшли Великобританія та Китай.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−27 знаходиться у межах одного відсотка.

___________________________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)