Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у січні−вересні 2017 року

22.11.2017

У січні-вересні 2017 року загальна вартість українського товарного експорту склала 31,3 млрд. доларів. США (або 26,6 млрд. євро), що на 21,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Імпорт товарів в Україну за вказаний період зріс на 27,3% та склав 35,2 млрд. доларів США (або 29,9 млрд. євро).

За результатами 9 місяців поточного року зберігається негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами − «мінус» 3,9 млрд. доларів США (або «мінус» 3,3 млрд. євро). Слід зазначити, що порівняно з січнем – вереснем минулого року величина негативного сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросла у 2,2 рази.

У січні−вересні ц. р. у ЄС спостерігалося зростання обсягів міжнародної торгівлі товарами[1]: експорту – на 9,0%, імпорту – на 8,6%. За підсумками 9 місяців сальдо зовнішньої торгівлі товарами було позитивним − «плюс» 7,4 млрд. євро (у І пів. – «плюс» 2,5 млрд. євро).

Найбільшими у Євросоюзі країнами-експортерами, які забезпечують понад 60% товарного експорту у вартісному виразі, залишаються Німеччина (28,6%), Великобританія (11,0%), Італія (10,5%) та Франція (10,2%).

На 3 країни ЄС припадає майже 50% загального імпорту до ЄС, а саме: Німеччину (19,0%), Великобританію (14,8%) та Нідерланди (14,5%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у січні-вересні 2017 році продемонстрували 11 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Франція, Італія, Латвія, Литва, Австрія, Фінляндія та Швеція.     

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами-членами ЄС, у січні-вересні 2017 року негативне сальдо було зафіксовано у 17 країнах (від «мінус» 132,2 млрд. євро у Великобританії до «мінус» 0,4 млрд. євро у Швеції). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами у Німеччини – «плюс» 188,1 млрд. євро. 

У 2017 році зберігається сировинний характер українського експорту. У січні-вересні ц. р. найбільша частка нашого експорту припадала  сировинні товари (аграрна продукція, залізорудна сировина та металопродукція, деревина) – майже 70%.

Основними позиціями імпорту в Україну були паливні ресурси (23,1%), машини та обладнання (19,9%), продукти хімічної промисловості (13,5%).

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем переробки. Так, у січні-вересні першість у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС посідали машини та обладнання (експорт – майже 42%, імпорт − 32%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв у експорті становила близько 14%, у імпорті − 29%.

Основним торговельним партнером України упродовж 9 місяців  ц. р. був Євросоюз, частка якого в українському експорті – 40,2% (10,7 млрд. євро), імпорті – 42,2% (12,6 млрд. євро). Друге місце у зовнішньоторговельному обороті України посідає Росія, третє − Китай. 

Для Євросоюзу головним торговельним партнером є Сполучені Штати Америки, на які припадає понад 19% експорту та майже 14% імпорту. З помітним відривом від інших країн, до трійки лідерів за обсягами зовнішньої торгівлі з ЄС, увійшли також Китай та Швейцарія.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 не перевищує одного відсотка.

___________________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід  розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)