Ви є тут

Міжнародна торгівля товарами в Україні та Євросоюзі у січні−вересні 2019 року

20.12.2019

У січні-вересні 2019 року загальні обсяги зовнішньої торгівлі товарами зростали, при цьому у ІІІ кварталі року темпи зростання експорту прискорилися при одночасному сповільненні темпів імпорту.

За даними статистики, у січні−вересні ц. р. загальна вартість українського товарного експорту склала 37,1 млрд. доларів. США (33,7 млрд. євро), що на 7,4% більше порівняно з трьома кварталами 2018 року.

Обсяги імпорту товарів в Україну зросли за вказаний період на 7,5% та склали 44,2 млрд. доларів США (40,2 млрд. євро).

Проте, за результатами 9 місяців поточного року сальдо зовнішньої торгівлі товарами залишається негативним − «мінус» 7,1 млрд. доларів США проти 6,5 млрд. доларів роком раніше. 

Європейський Союз за 9 місяців поточного року також наростив обсяги міжнародної торгівлі товарами[1] − експорт зріс на 3,6%, імпорт – на 4,9%. Одночасно суттєво збільшилося негативне сальдо, яке склало – «мінус» 29,9 млрд. євро ( за 9 міс. 2018 р. − «мінус» 10,3 млрд. євро).

Майже 70% загального експорту товарів за межі Євросоюзу здійснювали 5 країн: Німеччина (27,5%), Великобританія (10,8%), Франція (10,4%), Італія (10,2%) та Нідерланди (8,1%).

Найбільшими імпортерами товарів до ЄС, частка яких становить майже половину від загальних обсягів імпорту, припадає на Німеччину (17,9%), Нідерланди (14,9%) та Великобританію (15,1%).

Позитивне зовнішньоекономічне сальдо у торгівлі з іншими країнами у минулому році продемонстрували 11 із 28 країн ЄС: Данія, Німеччина, Естонія, Франція, Ірландія, Італія, Кіпр, Латвія, Австрія, Словаччина та Швеція.   

З урахуванням обсягів торгівлі між країнами−членами ЄС, у січні-вересні 2019 року негативне сальдо було зафіксовано у 16 країнах (від «мінус» 56,1 млрд. євро у Великобританії  до «мінус» 0,4 млрд. євро у Фінляндії та Словаччині). Найбільше позитивне сальдо у торгівлі товарами спостерігалося у Німеччини – «плюс» 50,0 млрд. євро.

Суттєвих змін у структурі українського експорту протягом 2019 року не відбулося. Як і раніше, три чверті вітчизняного експорту – це експорт сировини та продукції з низьким ступенем обробки. Зокрема, майже половина нашого експорту у січні−вересні цього року припала на: чорні метали – 18,7%, зернові культури – 18,4% та олії рослинні – 9,0%.

Питома вага товарів з високою часткою доданої вартості в українському експорті залишається низькою. Зокрема, у січні-вересні 2019 року частка групи «Машини, обладнання та механізми» вартісній структурі експорту становила 8,9% проти 9,9% у відповідному періоді 2018 року. Позитивним моментом з початку року стало збільшення на 28,6% обсягів експорту по групі 17 УКТЗЕД «Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби», частка якої в структурі досягла 1,8%.

Основними позиціями імпорту в Україну залишаються паливні ресурси (21,7%), машини та обладнання (21,9%), а також продукти хімічної промисловості (12,9%).

Зовнішня торгівля Євросоюзу орієнтована на товари з високим ступенем обробки. Так, у січні−вересні 2019 року лідерами у структурі зовнішньої торгівлі країн ЄС були машини та обладнання (експорт – 40,4%, імпорт – 31,3%). Частка аграрної продукції, сировинних товарів та енергоносіїв у експорті становила близько 14,4%, у імпорті – 28,4%.

Провідним торговельним партнером України лишається Євросоюз, обсяги торгівлі з яким за 9 місяців ц. р. зросли (експорт – на 6,8%, імпорт – на 8,3%). Частка ЄС у структурі українського експорту знаходиться на рівні 42,1% (за 9 міс. 2018 р. – 42,3%), імпорту – 41,5% (41,1%).

Друге та третє місця у зовнішньоторговельному обороті України посідають Китай та Росія. Примітно, що у січні-вересні  2019 року порівняно із відповідним періодом минулого року, обсяги торгівлі з Китаєм суттєво зросли по: експорту − у 1,8 рази, імпорту − в 1,3 рази, а з Росією скоротилися по експорту на 9,7% та по імпорту − на 6,9%.

Для Євросоюзу основним торговельним партнером залишаються Сполучені Штати Америки, на які припадає 22,2% експорту (приріст обсягів порівняно з 2018 р. склав 11,8%) та 14,3% імпорту («плюс» 11,0%). До трійки основних торговельних партнерів ЄС традиційно увійшли Китай та Швейцарія.

Частка України у структурі товарного експорту/імпорту ЄС−28 знаходиться у межах 0,1 − 0,2 відсотка.

______________________________

[1] під міжнародною торгівлею товарами тут слід розуміти торгівлю країн – членів Євросоюзу з іншими країнами (без врахування торгівлі між країнами ЄС)