Ви є тут

Підсумки роздрібного товарообігу за 2018 рік

24.01.2019

У 2018 році зберігалася позитивна тенденція до нарощування обсягів роздрібного товарообігу.  

За даними статистики, у 2018 році обсяг внутрішнього роздрібного товарообігу у порівняних цінах зріс на 6,1% і склав 928,6 млрд. гривень, або близько 22 тис. гривень у розрахунку на одного українця.

Із загального обсягу внутрішнього роздрібного товарообігу майже 72% припадає на підприємства−юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. Слід зазначити, що приріст товарообігу по таких підприємствах у 2018 році склав 5,6%, а його обсяг досяг 667,0 млрд. гривень.

Інші 38% до обсягу роздрібного товарообігу додають фізичні особи-підприємці. Якщо розглядати регіональний розріз, то у структурі роздрібного товарообігу підприємства торгівлі займають найбільшу частку у місті Києві (86,3%), а фізичні особи−підприємці − у Чернівецькій та Луганській областях (близько 53%).

Зростання обсягів роздрібного товарообігу у минулому році відбулося у всіх регіонах країни. При цьому найвищий темп його приросту зафіксовано у Луганській  області – 26,8%.

Як і в попередні роки, можна очікувати[1], що у 2018 році суттєвих змін у товарній структурі роздрібного товарообігу не відбулося. Питома вага реалізованих продовольчих та непродовольчих товарів залишатиметься близькою до співвідношення 40:60.

У структурі роздрібного товарообігу у розрізі окремих товарних груп найбільшу частку займали алкогольні напої та тютюнові вироби, паливно-мастильні матеріали та фармацевтична продукція.

Традиційно, понад 50% обсягів роздрібного товарообігу припадає на товари вітчизняного виробництва. При цьому, якщо у структурі торгівлі продовольством цей показник перевищує 80%, то частка українських промислових товарів, реалізованих підприємствами торгівлі не перевищує третини.

У 2018 році приріст роздрібного товарообігу був властивим, зокрема,  для Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану.

_____________________________

[1] повна інформація  Держстату щодо показників роботи внутрішньої торгівлі за 2018 рік буде оприлюднена у ІІ кварталі 2019 року, у зв'язку з цим тут і далі у цьому матеріалі використовуються оцінки ЕДК