Ви є тут

Про що розповідає роздрібний товарообіг

22.03.2016

Обсяг роздрібного товарообігу належить до показників, які  характеризують соціально-економічне становище країни. Продаж товарів значною мірою впливає на грошовий оборот, визначає  бюджетні надходження, і знаходить відображення в багатьох інших макроекономічних показниках. 

За темпами реалізації товарів, змін у їх структурі можна оцінити зміни у рівні життя населення країни.

На жаль, у останні 2 роки в Україні обсяг роздрібного товарообігу у порівняних цінах скоротився майже на 30%, в тому числі у 2015 році – на 20,7%.

У доларовому еквіваленті упродовж 2014-2015 років роздрібний товарообіг скоротився  у 2,4 рази (з 111,2 млрд. $  у 2013 р. до 46,6 млрд. $   у 2015 р.). Тобто, «кровоносна система» економічного організму країни не отримала більше 60 млрд. доларів.

Скорочення обсягів товарообороту відбулося у всіх без винятку регіонах країни. Із зрозумілих причин, найбільше втратили у товарообігу  Луганська та Донецька області (71,5% та 66,4% відповідно). Найменше обсяги реалізації скоротилися у Київській області (на 12,5%).

Протягом останніх десяти років  суттєвих змін у товарній структурі роздрібного товарообігу не відбувалося.   Питома вага продовольчих та непродовольчих товарів є близькою до співвідношення 40:60. Водночас можливо прослідкувати, що у період зниження реальних доходів населення, частка продовольчих товарів у роздрібному товарообігу зростала на 1-2%. Оскільки у 2015 році відбулося суттєве падіння  реальних наявних доходів (за оцінками більше 20%), то відповідно слід очікувати на зрушення у структурі роздрібного товарообігу у бік збільшення частки витрат на продовольчі товари [1].

Якщо у товарній структурі роздрібного товарообігу за минуле десятиліття особливих змін не сталося, то його структура за походженням товарів істотно змінилася. 

Якщо у 2005 році питома вага товарів вітчизняного виробництва у роздрібному товарообігу перевищувала 70%, то за результатами 2014 року цей показник склав 57,8%. Зрушення відбулися, головним чином, за рахунок непродовольчих  товарів. Наприклад, у 2005 році частка промислових товарів іноземного походження  становила 42%, а вже у 2014 році вона зросла до 60%. Найбільше українці купують іноземні товари легкої промисловості (текстиль, одяг, взуття) та  побутову техніку.

У той же час жителі країни надають перевагу  вітчизняним продуктам харчування, які у структурі товарообігу займають більше 85%. Торгівля продовольством іноземного походження представлена, в основному,  товарами, які не виробляються в Україні: кава, чай, тропічні фрукти тощо.

Беручи до уваги наші євроінтеграційні прагнення, слід зазначити, що у ЄС-28 у 2015 році відбулося зростання обсягів товарообігу роздрібної торгівлі на 3,1%.  При цьому товарообіг продовольчих товарів зріс на 1,8%, непродовольчих  − на 4,0%. Зростання обсягів роздрібної торгівлі спостерігалося у переважній більшості країн ЄС.

З початку 2016 року у ЄС-28 зберігаються тенденції до зростання обсягів роздрібної торгівлі.

В Україні триває процес до скорочення роздрібного товарообігу, який у січні-лютому 2016 року зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 1,7%, що є одним із свідчень збереження симптомів хвороби в економіці країни.

 

_________________________________________

[1] статистичні дані про структуру роздрібного товарообігу за  2015 рік будуть оприлюднені у ІІ кварталі 2016 року