Ви є тут

Рубрика «ЦІКАВО ЗНАТИ». Прожитковий мінімум: офіційно та фактично

29.01.2019

Економічний дискусійний клуб, сподівається, що нашим читачам буде цікаво дізнатися та порівняти рівні офіційного та фактичного прожиткових мінімумів в Україні. 

Спочатку нагадаємо, що ж таке прожитковий мінімум. Згідно із законодавством[1] «прожитковий мінімум − вартісна величина достатнього  для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості».

Тобто, виходячи із логіки Закону, прожитковий мінімум − це сума коштів, потрібних людині для придбання мінімального набору товарів та послуг, які необхідні для її виживання та, можливо, простого відтворення.

Слід зазначити, що згідно із законодавством мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, того, що на побутовому рівні ми називаємо «мінімальний споживчий кошик», повинні не рідше одного разу на п’ять років переглядатися та після проведення їх науково-громадської експертизи затверджуватися Урядом України.

Безпосередньо ж суму прожиткового мінімуму у розрахунку на особу, а також для основних  соціальних і демографічних груп населення[2], щороку має затверджувати Верховна Рада в законі про Державний бюджет України на відповідний рік.

Слід звернути увагу, що із чітким дотриманням норм законодавства щодо періодичності перегляду вмісту мінімального споживчого кошика в Уряду не складалося – вперше, з 2000 року він був переглянутий лише через 16 років, та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780.

Цікаво знати, що не пройшло і два роки як рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.04.2018, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 10.07.2018 та постановою Верховного Суду від 20.12.2018 у справі № 826/3639/17 зазначена постанова Уряду була визнана судовими інстанціями протиправною та нечинною, оскільки була прийнята без належного проведення науково-громадської експертизи наборів товарів та послуг для встановлення прожиткового мінімуму та, відповідно, встановлено необґрунтований перелік таких наборів і, як наслідок, прожиткового мінімуму.

Тим не менш, незважаючи на відсутність затвердженого переліку товарів та послуг для обрахунку прожиткового мінімуму, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», його рівень вже ж таки встановлено, та навіть збільшено порівняно з попереднім роком (див. таблицю)

Цікаво знати також і те, що крім офіційно встановленого (щоправда, невідомо на якій базі розрахованого), в Україні обраховується фактичний рівень прожиткового мінімуму, який щомісячно оприлюднюється Мінсоцполітики.  

Як ми вже розібралися офіційно встановлений прожитковий мінімум – це сума коштів, необхідних людині для виживання і простого відтворення. А що ж таке фактичний рівень прожиткового мінімуму?

Оприлюднюючи інформацію про фактичний мінімум Мінсоцполітики посилається на статтю 5 Закону України „Про прожитковий мінімум”, де зазначено, що для спостереження за динамікою рівня життя в Україні на основі статистичних даних про рівень споживчих цін розраховується  щомісяця фактичний  розмір прожиткового мінімуму, який доводиться до відома як громадськості, так і керівництву держави (Верховній Раді, Президентові, Уряду). 

Тобто, фактичний прожитковий мінімум – це вартість мінімального споживчого кошика у конкретний момент часу.

Цікаво знати, що аналіз порівняння рівнів офіційного та фактичного прожиткового мінімуму, які склалися у 2018 році, засвідчує що реальна вартість виживання протягом всіх без винятку місяців року перевищувала в 1,8−2,0 рази офіційно встановлену на державному рівні  величину (див. графік). При цьому, сама ж державна інституція у особі Мінсоцполітики щомісяця підтверджує, що офіційний рівень прожиткового мінімуму навіть на етапі його затвердження вже був удвічі нижчим за його реальну вартість.

Більш того, розрахунки Мінсоцполітики підтверджують, що фактичний прожитковий мінімум для працездатного населення[3] на 10%−15% перевищив у 2018 році розмір офіційної мінімальної заробітної плати, осучасненням якої Уряд пишався ще два роки тому.

Судячи з усього така ж ситуація зберігатиметься і у 2019 році. Незважаючи на володіння інформацією про реальні показники вартості мінімального споживчого кошика, Верховна Рада все ж таки затвердила рівень прожиткового мінімуму нижче фактичної вартості виживання.  

__________________________________

[1] Закон України «Про прожитковий мінімум»;

[2] прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років; дітей віком від 6 до 18 років; працездатних осіб; осіб, які втратили працездатність;

[3] для забезпечення співставності порівняння фактичний рівень прожиткового мінімуму взято з урахуванням обов’язкових платежів, оскільки з мінімальної заробітної плати також здійснюються відповідні відрахування.