Ви є тут

Рубрика «ЦІКАВО ЗНАТИ». Співвідношення податків та ВВП у Євросоюзі та Україні

03.12.2018

Економічний дискусійний клуб, сподівається, що нашим читачам буде цікаво знати та порівняти, як співвідносяться податки з валовим внутрішнім продуктом (ВВП) в Україні та країнах Євросоюзу.  

Згідно з даними Євростату, частка податків і соціальних внесків у ВВП ЄС−28 у 2017 році склала 40,2%, тобто за рік зросла на 0,3 відсоткових пункти. Примітно, що у Єврозоні така частка дещо вища і становить 41,4%.

Коефіцієнт співвідношення між податками та  ВВП у розрізі країн-членів Євросоюзу має широку варіативність. Найвища частка податкових надходжень у ВВП зафіксована у Франції (48,4%). До країн з високим рівнем зазначеного показника слід також віднести Бельгію (47,3%) та Данію (46,5%).

До країн ЄС, які мають найменшу питому вагу податків по відношенню до ВВП належать Ірландія (23,5%), Румунія (25,8%), Болгарія (29,5%) та Литва (29,8%).

Цікаво знати, що протягом останнього десятиліття питома вага податків у ВВП у більшості держав-членів ЄС зазнала помітних змін. У 16 країнах частка податків по відношенню до ВВП зростала (від 0,4 в. п. у Великобританії до 8,3 в. п. у Греції). Натомість у інших країнах Євросоюзу спостерігалося зниження цього показника (від 0,4 в. п. у Польщі до 8,6 в. п. у Ірландії).

У середньому, за період 2007−2017 років у Європейському Союзі питома вага податків по відношенню до ВВП підвищилася на 1,1 відсотковий пункт.

Цікаво знати, що у середньому по ЄС-28 співвідношення між основними категоріями[1] податкових надходжень (податки на виробництво та імпорт; податки на доходи та багатство; соціальні внески) та ВВП є приблизно однаковим та знаходиться у межах 13 відсотків.

При цьому, у розрізі окремих країн спостерігаються суттєві відмінності. Так, у 2017 році частка податків на виробництво та імпорт була найвищою у Швеції (тут вони становили 22,7% від ВВП), Хорватії (19,6%) та Угорщині (18,2%). Водночас у Ірландії (8,9%), Німеччині (10,7%) та Румунії (10,3%) цей показник найнижчий.

За податками, пов'язаними з доходами і багатством, найвища питома вага була зафіксована у Данії (29,7% ВВП). На противагу − у Болгарії та Литві ці показники є найнижчими у ЄС-28: 5,7% та 5,4% відповідно.

Частка соціальних внесків є найвищою у Франції (18,8%), Бельгії (16,1%) і Німеччини (16,7%), а найнижчою − у Данії (0,9% ВВП).

Цікаво знати, що в Україні не існує офіційної статистичної звітності, де були б представлені показники щодо питомої ваги податкових надходжень у ВВП країни. Водночас державні фінансові установи та фіскальні органи розміщують на офіційних веб-ресурсах відомчу фінансову звітність, скориставшись якою ми спробували розрахувати зазначений показник.  

Так, за розрахунками ЕДК, у 2017 році частка податків та соціальних внесків у ВВП України становила 33,5%, тобто скоротилася за останні 5 років на 3,5 відсоткових пункти. При цьому, таке зменшення питомої ваги відбулося за рахунок скорочення протягом вказаного періоду на 5,5 в. п. надходжень від єдиного соціального внеску, у той час, як частка податків зросла на 2,1 відсотковий пункт.

_____________________________________

[1] Податки на виробництво та імпорт включають в себе податок на додану вартість (ПДВ), імпортні мита, акцизи і податки на споживання, гербовий збір, податки на заробітну плату, податки на забруднення навколишнього середовища, та інші.

Податки на доходи, багатство включають корпоративні та особисті податки на прибуток, податки на холдинговий прибуток, платежі домашніх господарств за ліцензії на володіння або використання автомобілів, рибальство, полювання, поточні податки на капітал, інше.

Чисті відрахування на соціальні потреби – це фактичні або умовно обчислені внески домогосподарств до фондів соціального страхування.

Фактичні соціальні внески можуть бути обов’язковими або добровільними та сплачуватися роботодавцями, або працівниками, або самозайнятими, або незайнятими з метою страхування від соціальних ризиків (хвороби, інвалідності тощо).