Ви є тут

Рубрика «ЦІКАВО ЗНАТИ». Витрати на наукові дослідження в Україні та світі

28.05.2019

Економічний дискусійний клуб сподівається, що нашим читачам буде цікаво знати та порівняти рівень витрат на наукові дослідження та розробки (далі – НДР) в Україні та окремих країнах світу.

Цікаво знати, що розвиток наукових досліджень є одним із завдань, світового розвитку, які визначила для себе і Україна, долучившись до реалізації ухвалених Організацією Об’єднаних Націй, глобальних цільових показників міжнародного розвитку до 2030 року, так званих, Цілей Сталого Розвитку (ЦСР). Відповідно до Національної доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» у рамках виконання вищезгаданого завдання до 2020 року частка витрат на НДР повинна становити не менше 1,5%, а до 2030 року − 3% у ВВП.  

Цікаво знати, що досягти прогресу нашій країні у заданому напрямку поки що не вдається.

За попередніми даними Держстату, у 2018 році в Україні частка витрат на наукові дослідження становила лише 0,47% ВВП.

Натомість, у Європейському Союзі частка витрат на НДР[1] досягла 2,06% ВВП. Серед країн ЄС−28 найвищі частки витрат на наукові дослідження по відношенню до ВВП мають Німеччина − 3,02%, Данія – 3,05%, Австрія – 3,16% та Швеція – 3,40%. Найнижчі сходинки займають Румунія – 0,50%, Латвія – 0,51%, Мальта – 0,54% та Кіпр – 0,56%.

У інших країнах світу з потужним рівнем економіки, частка витрат на НДР у ВВП також у декілька разів перевищує український показник. Зокрема, США витрачає на наукові розробки 2,79% ВВП, Китай – 3,16%, Японія – 3,20%, Південна Корея – 4,55%.

Цікаво знати, що динаміка витрат на наукові дослідження у провідних країнах світу протягом останніх десятиліть була позитивною. Наприклад, у Південній Кореї за період 2000−2017 років частка витрат зросла удвічі – з 2,18% до 4,55% ВВП. Натомість в Україні спостерігаються протилежні тенденції − частка витрат на наукові дослідження скоротилася з 1,16% до 0,45% ВВП.

Якщо розглядати ситуацію у абсолютних показниках, то провідні країни світу витрачають на наукові дослідження суми, які подекуди у рази перевищують весь ВВП України[2]. Так, у 2017 році Південна Корея спрямувала на наукові дослідження близько $ 74 млрд., Японія − $ 156 млрд, Китай − $ 423 млрд, США − $ 540 млрд., а Україна лише $ 0,6 мільярда. 

Цікаво знати, що основні обсяги фінансування НДР надходять із приватного сектора. Так, в Японії та Південній Кореї приватний бізнес спрямовує на наукові дослідження та розробки майже 79% від всіх витрат, у ЄС – 66%, Україні – 53%.

Другим за обсягом джерелом фінансування виступає державний сектор, частка якого в Японії становить 8%, Південній Кореї та Євросоюзі – 11%, Україні – 37%.

Досить вагому роль у фінансуванні витрат на наукові дослідження у високорозвинених країнах світу відіграє сектор вищої освіти. Зокрема, його питома вага у витратах на НДР у Євросоюзі становить 22%, Японії – 12%. Натомість в Україні частка таких витрат не перевищує 0,1% від загальних обсягів коштів.

___________________________

[1] тут і далі дані щодо частки витрат на НДР у інших країнах світу наведені за 2017 рік ;

[2] у 2018 році ВВП України, у перерахунку на валюту США, орієнтовно становив близько 130 млрд. доларів.