Ви є тут

Щодо балансів попиту і пропозиції зерна

18.08.2017

Економічний дискусійний клуб за результатами обговорення з представниками громадських професійних асоціацій оприлюднює звітний баланс попиту і пропозиції зерна за 2016/2017 маркетинговий рік та очікуваний баланс на 2017/2018 МР уточнений станом на 01.08.2017.

З урахуванням актуалізованої інформації, наданої органами статистики щодо основних показників внутрішнього зернового ринку станом на 1 липня 2017 року, було скореговано показники звітного балансу попиту і пропозиції зерна за 2016/2017 МР. Зокрема, уточнено обсяги використання зерна на фуражні цілі (з 11,6 до 10,8 млн. тонн), переглянуто перехідні залишки зерна (з 8,0 до 7,8 млн. тонн).

Експертами зернового ринку у серпні покращено оцінку врожаю зерна у сезоні 2017/2018 років до 63,9 млн. тонн, за рахунок збільшення до 26,3 млн. тонн показників валового збору пшениці та ячменю (до 8,5 млн. тонн).

З урахуванням уточнених обсягів перехідних залишків зерна на початок маркетингового періоду (7,8 млн. тонн) та очікуваного імпорту (0,2 млн. тонн) загальна пропозиція зерна на ринку у поточному маркетинговому періоді оцінена у 71,9 млн. тонн.

Попит внутрішнього ринку у зерні очікується на рівні 21,7 млн. тонн. При цьому на продовольчі потреби передбачено спрямувати 5,7 млн. тонн зерна (у тому числі 4,7 млн. тонн продовольчої пшениці). Споживання хліба і хлібопродуктів на одну особу у цьому маркетинговому році очікується на рівні 101,0 кг на рік у перерахунку на борошно, що відповідає раціональній нормі. На посівні цілі під урожай 2018 року передбачено 2,6 млн. тонн насіння з урахуванням необхідного страхового запасу. Зважаючи на звітні дані, та беручи до уваги тенденції до скорочення поголів’я худоби, зменшено оцінку потреби у фуражних зернових ресурсах до 11 млн. тонн.

При повному забезпеченні внутрішнього попиту та формуванні перехідних запасів на кінець маркетингового року на рівні достатньому для гарантування продовольчої безпеки (5,5 млн. тонн, або 25% від середньорічного внутрішнього споживання), можливий експортний ресурс оцінено у 44,7 млн. тонн[1], із нього: пшениці – 17,6 млн. тонн, ячменю – 5,2 млн. тонн, кукурудзи – 21,7 млн. тонн.

Згідно з оперативними даними митної статистики, у першому місяці поточного маркетингового сезону Україна експортувала 2,6 млн. тонн зерна та продуктів його переробки, що на 18% більше, ніж у липні 2016 року. Із загального обсягу липневого експорту пшениці вивезено 0,9 млн. тонн (на 13% більше), ячменю – 0,8 млн. тонн (на 19% менше), кукурудзи – 0,9 млн. тонн (у 2 рази більше).

_____________________________________

[1] у міру надходження оперативної інформації про хід збирання врожаю показники прогнозного балансу можуть бути скореговані.