Ви є тут

Україна - транзитна держава?

13.10.2015

Глобалізація та міжнародна кооперація сприяють зростанню транснаціональних потоків і міжнародному транзиту вантажів. Для багатьох держав транзитні перевезення є важливим джерелом експорту послуг, валютних надходжень, створення додаткових робочих місць тощо.

Разом з тим, системне невикористання вітчизняного транспортного потенціалу, зростаючі конкурентні переваги на ринку транспортних послуг сусідніх країн, призвели  до втрати іміджу нашої країни, як транзитної держави.

Риторика щодо вигідного географічного положення України найближчим часом може стати неактуальною.

Так, відповідно до даних дослідження Всесвітнього економічного форуму, за конкурентоспроможністю транспортної інфраструктури Україна посідає 91 позицію, за якістю портової інфраструктури – 108, за якістю доріг – 132 серед 140 країн світу.  

Без швидких і системних реформ, мине не так багато часу, і про транзит можна буде забути, як і про судна Чорноморського морського пароплавства.

Транзитні вантажопотоки втрачаються Україною вже багато років поспіль. Так, скажімо, порівняно з 2005 роком їх обсяг впав майже вдвічі. 

Зменшення обсягів транзитних вантажів спостерігається практично за всіма видами транспортування, за винятком автомобільного, частка якого в структурі транзиту є незначна (5,75% від загального обсягу), але має тенденцію до збільшення (у 2005 році частка автомобільного транспорту в структурі транзиту становила 0,31%, у 2007 – 1,16%, 2010 – 3,05%, у 2014 році – 5,75%).

Незначну частку в транзитних перевезеннях також займають авіаційний та річковий транспорт. У 2014 році транзитні вантажі річковим транспортом взагалі не перевозилися, а обсяг перевезень їх авіаційним транспортом був трохи більшим за 1 тис. тонн. 

Натомість, на нафтові, газові та аміачні магістральні трубопроводи у 2014 році припала левова частка транзиту – 64,5%  або 65,8 млн. тонн.

Згідно даних Мінпаливенерго за січень-серпень поточного року транзит нафти порівняно з показником 2014 року збільшився на 3,2% і склав 11,6 млн. тонн, обсяг транзиту газу скоротився на 9,6% - до 42,4 млн. тонн. Питома вага аміаку у загальному обсязі трубопровідного транзиту не перевищує 2%. 

Вагома частка перевезень здійснюється залізничним транспортом, обсяг транзиту яким у 2014 році становив 29,4 млн. тонн (29% від загально обсягу транзитних перевезень). З огляду на те, що залізничні транзитні перевезення здійснювалися, переважно, з відправленням із Російської Федерації, на поліпшення цих показників у поточному році сподіватися не доводиться.

Морським транспортом за 2014 рік перевезено 797,3 тис. тонн транзитних вантажів (або 0,8% загального обсягу). Для порівняння, у 2001 році морським транспортом перевозилося 16,2 млн. тонн транзиту.

У морських портах (причалах) за 2014 рік перероблено 20,5 млн. тонн транзитних вантажів, що на 12,3% менше ніж у 2013 році.

За оперативними даними державного підприємства «Адміністрація морських портів України» за січень-вересень 2015 року обсяг переробки транзитних вантажів в морських портах скоротився на 20,8%, і схоже, що така тенденція спостерігатиметься й надалі.

Україна динамічно втрачає морський транзит і враховуючи участь практично всіх видів транспорту у ланцюжку його подальшого транспортування територією країни, це має негативний вплив на весь транспортний сектор.

Продовжуючи й надалі зволікати з проведенням давно назрілих реформ у транспортній галузі, ми втрачаємо можливості досягти європейських стандартів якості і швидкості переміщення товарів, що матиме негативні наслідки не лише в транзитній сфері, а й, загалом, в економіці.