Ви є тут

Вартість мінімального кошика ліків. Січень 2018 року

15.01.2018

З початку нового 2018 року Економічний дискусійний клуб вирішив дещо модифікувати, започатковану у січні 2016 року,  рубрику «Огляд споживчих цін на ліки у найбільших містах України».

Обумовлено це наступним. По-перше, за 2 останні роки в Україні активізувалася робота інтернет-видань, які професійно займаються аналізом фармацевтичного ринку та досліджують цінову кон’юнктуру. Крім того, Урядом наприкінці 2016 року були переглянуті набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, які використовуються для розрахунку мінімального прожиткового мінімуму[1]. Серед іншого, також актуалізовано мінімальний набір ліків.

Ураховуючи зазначене, ЕДК започатковує оновлену рубрику «Вартість мінімального кошика ліків», у якій щомісяця знайомитиме користувачів сайту з інформацією про вартість мінімального кошика ліків (далі – МКЛ) та її динамікою.

Декілька слів про методологічні підходи, які експерти Клубу використовуватимуть при підготовці матеріалів, а саме:  

з метою забезпечення регіональної репрезентативності роздрібні ціни на ліки досліджуватимуться у 8 містах України, які є найбільшими за кількістю населення у основних економічних районах країни[2], а саме: у Східному – це м. Харків, Донецькому – м. Маріуполь (з відомих обставин), Придніпровському – м. Дніпро, Причорноморському – м. Одеса, Подільському – м. Вінниця, Центральному – м. Київ, Карпатському – м. Львів, Поліському  – м. Чернігів;

для цінового моніторингу використовуватимуться інтернет-портал Tabletki.ua, який охоплює майже 3 тис. аптек (в т. ч. інтернет-аптек) у всіх регіонах України;

відстежуватиметься мінімальний та максимальний рівень роздрібних цін, базуючись на яких розраховуватиметься середня вартість МКЛ у економічному районі та в цілому по країні;

вартість МКЛ розраховуватиметься, виходячи із затвердженого урядовою постановою набору лікарських засобів, в тому числі з розрахунку встановлених норм на рік.

Отже, станом на першу декаду січня 2018 року найдешевше набір лікарських засобів МКЛ можливо було придбати у Подільському економічному районі – 314 гривень, найдорожче – у Карпатському (347 гривень).

Якщо розрахувати вартість мінімального набору лікарських засобів, виходячи із встановлених урядовою постановою річних норм, то він обійдеться (у цінах січня ц. р.) від 537 грн. для подолян до 597 гривень для мешканців Карпатського регіону. А в середньому по Україні його розрахункова вартість становитиме 571 гривню на рік.

Ураховуючи положення постанови щодо можливості збільшення мінімальних витрат на ліки на 15% від вартості МКЛ, загальні витрати на лікарські засоби для українців, доходи яких знаходяться у межах прожиткового мінімуму, не повинні перевищувати у річному вимірі 657 гривень, або 55 гривень на місяць.

Цікаво, яке захворювання можливо вилікувати за таку суму?

Будьте здорові!!!!

_________________________________________

[1] затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780, яку можливо знайти за посиланням http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/780-2016-%D0%BF;

[2] схема економічного районування була розроблена Радою по вивченню продуктивних сил України НАНУ. В основу виділення районів покладені такі принципи: наявність виробничо-технологічної єдності елементів економічного процесу, територіальна спеціалізація виробництва та комплексно-пропорційний розвиток людської діяльності, взаємообумовленість розвитку основних (профілюючих), допоміжних і супутніх ланок виробничого комплексу та їх територіальної локалізації; урахування регіональної специфіки соціального, історико-етнічного, демографічного розвитку, природно-кліматичних особливостей (специфічні для кожної території природні умови та ресурси, виробничі фонди, транспортна мережа, трудові навики робочої сили та її кваліфікація, національні особливості населення); територіальний поділ праці та економічна вигода від нього, розвиток внутрішніх і зовнішніх економічних зв’язків; відповідність економічного районування і адміністративно-територіального устрою (межі економічних районів не перекривають межі існуючих областей).

Нижче наведений склад 8 економічних районів України (за виключенням тимчасово окупованої території АРК та м. Севастополя) в розрізі регіонів:

1. Східний:(Полтавська, Сумська, Харківська області);

2. Донецький: (Донецька, Луганська області);

3. Придніпровський: (Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська області);

4. Причорноморський: (Одеська, Миколаївська, Херсонська області);

5. Подільський: (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області);

6. Центральний: (м. Київ, Київська  та Черкаська області);

7. Карпатський: (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області);

8. Поліський: (Волинська, Житомирська, Рівненська, Чернігівська області).