Ви є тут

Як виглядає структура споживчих витрат у домогосподарствах України та окремих країн світу?

01.06.2018

Третій рік поспіль Економічний дискусійний клуб знайомить читачів нашого сайту із актуальними матеріалами щодо структури споживчих витрат у домогосподарствах окремих країнах світу. 

Згідно з останніми оприлюдненими статистичними  даними[1] у 2016 році 53,4% всіх споживчих витрат домогосподарств України припадало на продукти харчування та 46,6% на непродовольчі товари і послуги.

Порівнюючи структуру з попереднім роком, слід звернути увагу на помітне скорочення частки витрат на продовольство (на 3,8%) при одночасному зростанні витрат на житлово-комунальні послуги та енергоносії (на 4,6%). Проте такі зміни у структурі не є результатом відчутних позитивних зрушень у добробуті домогосподарств, а викликані технічними чинниками: у 2016 році темп зростання цін на ЖКП у 14 разів перевищив продовольчу інфляцію.  

Незважаючи на зменшення частки споживчих продовольчих витрат, їх питома вага у структурі загальних споживчих витрат українців залишається найвищою як серед країн ЄС, так і країн пострадянського простору. Щоправда, порівняно із загрозливим для продовольчої безпеки держави показником, який ми мали на початку 2000-х років (68,6%), частка витрат домогосподарств на продукти харчування скоротилася на 15 відсоткових пунктів.

Середній показник ЄС−28 щодо частки витрат на харчування на протязі останніх двох десятиліть знаходиться у межах 12,0% − 12,5% від рівня загальних споживчих витрат.

У 2016 році у споживчих витратах країн ЄС найменше на харчування витрачали домогосподарства Люксембургу, Австрії та Ірландії – менше 10%, а найбільше – Литва, Естонія, Болгарія (близько 20%). Серед досліджуваних ЕДК країн колишнього СРСР найвища питома вага витрат на харчування у Казахстані – 46%. У Білорусі цей показник у 2016 році склав 39,0%, у Росії – 32,3%.

Відповідно до здійснених розрахунків, спостерігається тісний обернений кореляційний зв'язок (R=−0,9) між рівнем доходів домогосподарств та часткою їх витрат на продовольство. Тобто, чим заможнішими є домогосподарства, тим менше у структурі їх витрат складають витрати на харчування.

Крім суттєвих відмінностей у рівні споживчих витрат на продовольство в Україні та ЄС, існує також досить помітна різниця і по інших структурних позиціях, а саме:

предмети домашнього вжитку:

  • Україна – 1,8%;
  • ЄС – 5,5%;

частка витрат на житло, воду, електроенергію, газ:

  • Україна – 17,2%;
  • ЄС – 24,5%;

частка витрат на транспорт:

  • Україна – 3,9%;
  • ЄС – 12,9%;

частка витрат на відпочинок і культуру:

  • Україна – 1,5%;
  • ЄС – 8,5%;

частка витрат на готелі та ресторани:

  • Україна – 2,4%;
  • ЄС – 8,6%.

Структура споживчих витрат в окремих пострадянських країнах (Білорусь, Казахстан, Росія) є більш співставною із показниками України.

У всіх державах найвищу питому вагу у споживчих витратах домогосподарств складають витрати на продукти харчування. 

Домогосподарства країн пострадянського простору, на відміну від країн ЄС, характеризуються низкою часткою витрат на культуру та відпочинок, ресторани та готелі.

Слід відмітити, що частка витрат на житлово-комунальні послуги та енергоресурси в Україні є найвищою серед пострадянських країн. Найменшу частину споживчих витрат за вказаною позицією спрямовують білоруси (7,1%), а найвищу − казахи (12,7%).

Суттєво відрізняється частка споживчих витрат на транспорт, яка в Україні складає лише 3,9%, а в інших пострадянських країнах – у межах 8%−14%.

___________________________________

[1] дані щодо доходів та витрат домогосподарств, оприлюднюються органами статистики переважної більшості країн світу, починаючи з ІІІ кварталу року наступного за звітним

 

Файли: