Ви є тут

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 червня 2020 року

02.07.2020

Протягом травня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 146 млн. грн., або на 4,9% і станом на 01.06.2020 року склала 3 142,8 млн. грн.

В тому числі, упродовж травня на 7,5% зафіксовано зростання заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств[i], яка станом на 01.06.2020 року склала 1 958,3 млн. грн., що становило 62,3% від загальної суми боргу.

У розрізі організаційно-правових форм господарювання найбільше заборгували працівникам економічно активних підприємств державні підприємства – 36,5% від загальної суми боргу, другу і третю позицію за сумами заборгованості посідають: акціонерні товариства – 33,4% та товариства з обмеженою відповідальністю – 10,8%.

Заборгованість перед працівниками промислових підприємств склала 2 321,8 млн. гривень, або 73,9% від загальної суми боргів по зарплаті.

Протягом травня загальна сума заборгованості у промисловості зросла на 5,1% (у т. ч. перед працівниками економічно активних підприємств – на 7,7%).

У промисловому комплексі на звітну дату 1 850,4 млн. грн. або 79,72% від усіх невиплат належало підприємствам переробної промисловості. Частка добувної промисловості і розроблення кар’єрів склала 16,0%; водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,2%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,0%.

Зростання заборгованості відбулося в усіх промислових секторах, за виключенням сектору «водопостачання; каналізація, поводження з відходами», де борги скоротилися на 8,9% (у т. ч. на 9,8% – перед працівниками економічно активних підприємств зазначеного сектору промисловості).

Заборгованість з виплати заробітної плати за травень зросла у 17 регіонах. За місяць найбільше зросли борги перед працівниками Рівненської області – на 38,6% рази, в т. ч перед працівниками економічно активних підприємств – на 41,4%.

В абсолютному вимірі найвищі суми боргів мають Харківська та Донецька області – 458,8 млн. грн. та 666,0 млн. грн. відповідно. Найменше заборгували працівникам підприємства Чернівецької області – 3,8 млн. гривень.

У 18 регіонах переважна сума заборгованості – це борг перед працівниками економічно активних підприємств, частка якого у загальному його  обсязі знаходиться у межах 55,0%−96,7%.

Загальна кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплатили заробітну плату станом на 01.06.2020 нараховує в цілому по Україні 110,2 тис. осіб що на 2,2% менше, ніж станом на 01.05.2020 року та становить 1,5% від середньооблікової кількості штатних працівників. При чому, 23,8% працівників, яким заборгували заробітну плату, проживає в Донецькій області.

Середня сума боргу в розрахунку на одного працівника за травень 2020 року зросла на 1,6 тис. грн. і склала 17,8 тис. грн., що на 68,6% більше за середній рівень заробітної плати в Україні за травень 2020 року. Найвищу суму боргу за виконану роботу, у розрахунку на одного працівника, зафіксовано у м. Києві, де він на 01.06.2020 склав 33 966 гривні.

З початку 2020 року найвищі темпи росту заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств у Чернівецької та Хмельницької області – майже 145 та 35 рази відповідно.

_________________________________

[1] Довідково: загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).