Ви є тут

Заборгованість із виплати заробітної плати на 1 травня 2020 року

02.06.2020

Протягом квітня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 33 млн. грн., або на 1,1% і станом на 01.05.2020 року склала 2 996,7 млн. грн.

В тому числі, упродовж квітня на 0,3% зафіксовано зростання заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств[1], яка станом на 01.05.2020 року склала 1 822,1 млн. грн., що становило 60,8% від загальної суми боргу.

У розрізі організаційно-правових форм господарювання найбільше заборгували працівникам економічно активних підприємств державні підприємства – 36,2% від загальної суми боргу, другу і третю позицію за сумами заборгованості посідають: акціонерні товариства – 35,5% та товариства з обмеженою відповідальністю – 11,6%.

Заборгованість перед працівниками промислових підприємств склала 2 209,2 млн. гривень, або 73,7% від загальної суми боргів по зарплаті.

Протягом квітня загальна сума заборгованості у промисловості скоротилася на 1,4% (у т. ч. перед працівниками економічно активних підприємств – на 4,0%).

У промисловому комплексі на звітну дату 1 826,5 млн. грн. або 82,72% від усіх невиплат належало підприємствам переробної промисловості. Частка добувної промисловості і розроблення кар’єрів склала 13,1%; водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,6%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1,7%.

Скорочення заборгованості відбулося у всіх промислових секторах, за виключенням переробної промисловості, де борги зросли на 21,0% (у т. ч. на 24,9% – перед працівниками економічно активних підприємств зазначеного сектору промисловості).

Заборгованість з виплати заробітної плати за квітень зросла у 20 регіонах. За місяць найбільше зросли борги перед працівниками Чернівецької області – на 57,5% рази, в т. ч перед працівниками економічно активних підприємств – на 59,7%.

В абсолютному вимірі найвищі суми боргів мають Харківська та Донецька області – 444,6 млн. грн. та 590,3 млн. грн. відповідно. Найменше заборгували працівникам підприємства Закарпатської області – 4,2 млн. гривень.

У 19 регіонах переважна сума заборгованості – це борг перед працівниками економічно активних підприємств, частка якого у загальному його  обсязі знаходиться у межах 51,1%−97,8%.

Загальна кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплатили заробітну плату станом на 01.05.2020 нараховує в цілому по Україні 112,6 тис. осіб що на 4,7% більше, ніж станом на 01.04.2020 року та становить 1,5% від середньооблікової кількості штатних працівників. При чому, 21,1% працівників, яким заборгували заробітну плату, проживає в Донецькій області.

Середня сума боргу в розрахунку на одного працівника за квітень 2020 року скоротилася на 0,7 тис. грн. і склала 16,2 тис. грн., що на 55,1% більше за середній рівень заробітної плати в Україні за квітень 2020 року. Найвищу суму боргу за виконану роботу, у розрахунку на одного працівника, зафіксовано у Сумській області, де він на 01.05.2020 склав 33 588 гривні.

З початку 2020 року найвищі темпи росту заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств у Чернівецької та Хмельницької області – майже 210 та 39 рази відповідно.

______________________________

[1] Довідково: загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).