Ви є тут

Заборгованість із виплати заробітної плати. Підсумок 2020 року

29.01.2021

У грудні 2020 року було здійснено часткове погашення заборгованості із заробітної плати, яка останнім часом невпинно зростала.

Так, згідно з даними Держстату, станом на 01.01.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати склала 3 136,7 млн. грн., що на 873,8 млн. грн., або на 21,8% менше, ніж на 1 грудня 2020 року.

Водночас, незважаючи на погашення боргів перед працівниками у грудні, протягом 2020 року заборгованість все ж таки зросла на 102,3 млн. грн. або на 3,4%.

Станом на 01.01.2021 року борг перед працівниками економічно активних підприємств становив майже 60% від загальної суми заборгованості. Упродовж року така заборгованість зросла на 27,2 млн. грн., або на 1,5% та на 1 січня 2021 року склала 1 878,4 млн. гривень.

У розрізі організаційно-правових форм господарювання найбільше заборгували працівникам економічно активних підприємств акціонерні товариства – 36,4% від загальної суми боргу, другу і третю позицію за сумами заборгованості посідають: державні підприємства – 34,5% та філії (відокремлені підрозділи) – 21,0%.

Станом на звітну дату, заборгованість перед працівниками промислових підприємств склала 2 298,9 млн. гривень, або 73,3% від загальної суми боргів по зарплаті.

Слід відмітити, що протягом грудня 2020 року загальна сума заборгованості у промисловості скоротилася на 25,8% (у т. ч. перед працівниками економічно активних підприємств – на 36,8%).

У цілому за 2020 рік заборгованість перед працівниками промислових підприємств скоротилася на 4,6%, у т. ч. перед працівниками економічно активних підприємств – на 10,7%.

У структурі заборгованості промислового комплексу найбільша частка (81%) належить переробним підприємствам. Частка добувної промисловості і розроблення кар’єрів склала 15%; на сектор водопостачання, каналізації, поводження з відходами та сектор постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря припало по 2% відповідно.

За 2020 рік заборгованість з виплати заробітної плати зросла у 22 регіонах. Найбільше зросли борги перед працівниками Чернівецької області – майже у 9 разів (в т. ч перед працівниками економічно активних підприємств – більше, ніж у 47 разів). Проте, в абсолюному вимірі, область має найменшу суму боргу по країні – 1,3 млн. грн.

Водночас, найістотніше скоротилася заборгованість Луганської області – на 84,4% (в т. ч перед працівниками економічно активних підприємств – на 57,6%).

Найвищі суми боргів в абсолютному вимірі мають Харківська та Донецька області – 454,96 млн. грн. та 690,9 млн. грн. відповідно.

У 19 регіоні переважна сума заборгованості – це борг перед працівниками економічно активних підприємств, частка якого у загальному його обсязі знаходиться у межах 51,7%−100%.

Загальна кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплатили заробітну плату станом на 01.01.2021 нараховує в цілому по Україні 73,7 тис. осіб, що на 44,2% менше, ніж станом на 01.12.2020 року та становить 1,0% від середньооблікової кількості штатних працівників. При чому, 19,5% працівників, яким заборгували заробітну плату, проживає в Донецькій області, 11,7% – у Дніпропетровській, та 11,3% – у Сумській області.

Середня сума боргу в розрахунку на одного працівника склала 25,5 тис. грн., що на 79,7% більше за середній рівень заробітної плати в Україні за грудень 2020 року. Найвищу суму боргу за виконану роботу, у розрахунку на одного працівника, зафіксовано у Київській області, де він станом на 01.01.2021 склав 48 383 гривні.

За 2020 року найвищі темпи росту заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств у Чернівецької та Хмельницької областях – 47,2 та 44,3 рази відповідно.

___________________________

Довідково: загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).