Ви є тут

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 липня 2020 року

30.07.2020

Протягом червня поточного року заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 3,6 млн. грн., або на 0,1% і станом на 01.07.2020 року склала 3 146,4 млн. грн.

Водночас, упродовж червня на 0,8% зафіксовано скорочення заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств[1], яка станом на звітну дату року склала 1 942,7 млн. грн., що становило 62% від загальної суми боргу.

У розрізі організаційно-правових форм господарювання найбільше заборгували працівникам економічно активних підприємств державні підприємства – 36,8% від загальної суми боргу, другу і третю позицію за сумами заборгованості посідають: акціонерні товариства – 32,7% та товариства з обмеженою відповідальністю – 11,8%.

Заборгованість перед працівниками промислових підприємств склала 2 347,9 млн. гривень, або 75% від загальної суми боргів по зарплаті.

Протягом червня загальна сума заборгованості у промисловості зросла на 1,1% (у т. ч. перед працівниками економічно активних підприємств – також на 1,1%).

У промисловому комплексі на звітну дату 1 888,4 млн. грн. або 80,4% від усіх невиплат належало підприємствам переробної промисловості. Частка добувної промисловості і розроблення кар’єрів склала 14,2%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,1%; водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,3%.

Зростання заборгованості відбулося в усіх промислових секторах, за виключенням сектору «добувна промисловість і розроблення кар’єрів», де борги скоротилися на 10,6% (у т. ч. на 12,5% – перед працівниками економічно активних підприємств зазначеного сектору промисловості).

Заборгованість з виплати заробітної плати за червень зросла у 16 регіонах. Як і місяцем раніше, найбільше зросли борги перед працівниками Рівненської області – на 41,2%, в т. ч перед працівниками економічно активних підприємств – на 45,2%.

В абсолютному вимірі найвищі суми боргів мають Харківська та Донецька області – 468,5 млн. грн. та 661,9 млн. грн. відповідно. Найменше заборгували працівникам підприємства Чернівецької області – 4,7 млн. гривень.

У 19 регіонах переважна сума заборгованості – це борг перед працівниками економічно активних підприємств, частка якого у загальному його обсязі знаходиться у межах 54,5%−97,7%.

Загальна кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплатили заробітну плату станом на 01.07.2020 нараховує в цілому по Україні 94,6 тис. осіб що на 14,2% менше, ніж станом на 01.06.2020 року та становить 1,3% від середньооблікової кількості штатних працівників. При чому, 18,6% працівників, яким заборгували заробітну плату, проживає в Донецькій області.

Середня сума боргу в розрахунку на одного працівника за травень 2020 року зросла на 2,7 тис. грн. і склала 20,5 тис. грн., що на 77,4% більше за середній рівень заробітної плати в Україні за червень 2020 року. Найвищу суму боргу за виконану роботу, у розрахунку на одного працівника, зафіксовано у Сумській області, де він на 01.07.2020 склав 42 047 гривні.

З початку 2020 року найвищі темпи росту заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств у Чернівецької та Хмельницької області – майже 181 та 44 рази відповідно.

______________________________________

[1] Довідково: загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).