Ви є тут

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 листопада 2020 року

01.12.2020

Протягом жовтня поточного року вчергове зафіксовано зростання заборгованості з виплати заробітної плати. Станом на 01.11.2020 року вона склала 3 791,7 млн. грн., що на 230,8 млн. грн., або на 6,5% більше, ніж місяцем раніше.

Упродовж жовтня на 8,9% зафіксовано зростання заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств[1], яка станом на звітну дату року склала 2 525,9 млн. грн., що становило 66,6% від загальної суми боргу.

У розрізі організаційно-правових форм господарювання найбільше заборгували працівникам економічно активних підприємств державні підприємства – 33,4% від загальної суми боргу, другу і третю позицію за сумами заборгованості посідають: акціонерні товариства – 27,3% та філії (інші відокремлені підрозділи) – 15,4%.

Заборгованість перед працівниками промислових підприємств склала 2 894,0 млн. гривень, або 76,3% від загальної суми боргів по зарплаті.

Протягом жовтня загальна сума заборгованості у промисловості зросла на 8,5% (у т. ч. перед працівниками економічно активних підприємств – на 12,5%).

Так, у промисловому комплексі на звітну дату 1 982,2 млн. грн. або 68,5% від усіх невиплат належало підприємствам переробної промисловості. Частка добувної промисловості і розроблення кар’єрів склала 22,9%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 6,6%; водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 2,0%.

За жовтень заборгованість з виплати заробітної плати зросла у 16 регіонах. Найбільше зросли борги перед працівниками Луганської області – на 59,5%, в т. ч перед працівниками економічно активних підприємств – на 76,2%.

Як і в попередні періоди, в абсолютному вимірі найвищі суми боргів мають Харківська та Донецька області – 583,0 млн. грн. та 921,4 млн. грн. відповідно. Найменше заборгували працівникам підприємства Чернівецької області – 3,9 млн. гривень.

У 20 регіонах переважна сума заборгованості – це борг перед працівниками економічно активних підприємств, частка якого у загальному його обсязі знаходиться у межах 51,1%−100%.

Загальна кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплатили заробітну плату станом на 01.11.2020 нараховує в цілому по Україні 127,9 тис. осіб, що на 1,9% менше, ніж станом на 01.10.2020 року та становить 1,7% від середньооблікової кількості штатних працівників. При чому, 38,6% працівників, яким заборгували заробітну плату, проживає в Донецькій області, 12,7% – у Харківській, 9,4% – у Луганській області.

Середня сума боргу в розрахунку на одного працівника за жовтень 2020 року зросла на 2,0 тис. грн. і склала 19,8 тис. грн., що на 62,2% більше за середній рівень заробітної плати в Україні за жовтень 2020 року. Найвищу суму боргу за виконану роботу, у розрахунку на одного працівника, зафіксовано у Сумській області, де він станом на 01.11.2020 склав 43 565 гривні.

З початку 2020 року найвищі темпи росту заборгованості перед працівниками економічно активних підприємств у Чернівецької та Хмельницької областях – 149,8 та майже 14,8 разів відповідно. 

______________________________________

[1] Довідково: загальна сума заборгованості складається з даних трьох категорій підприємств: економічно активних; суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (підприємств-банкрутів); підприємств, які призупинили або припинили діяльність і не повідомили про погашення заборгованості (економічно неактивних).