Ви є тут

Чим насправді повинен займатися Нацбанк

Автор:
Данилишин Богдан
10.10.2017

На зміну економіці менеджерів у нас повинна прийти економіка підприємців. Тільки інноваційний шлях розвитку може допомогти розв'язати вузол наявних в Україні економічних проблем.

Читаючи коментарі під своїми колонками, зауважив – опоненти переважно вказують на те, що неможливо поліпшити ситуацію в економіці України заходами монетарної політики. Я не раз наголошував: потрібно виважено і об'єктивно оцінювати можливості НБУ в плані впливу на розвиток економіки, одна лише успішна грошово-кредитна політика ситуацію в ній кардинально не змінить. Але не можу погодитися з тими, хто вважає, що Нацбанк може відсторонено спостерігати за економічною динамікою і абстрагуватися від проблеми зміни моделі економічного розвитку України.

Історично склалося так, що компетенції НБУ сфокусовані на забезпеченні цінової і фінансової стабільності. Завдання створення умов і стимулів до ефективного перерозподілу грошових потоків між галузями, секторами і сегментами української економіки, відведена іншим державним інститутам. Але хіба можна змиритися з тим, що, з огляду на формальний стан речей, монетарна політика за замовчуванням не вважається ключовим інструментом розвитку економіки України?

Я не вважаю, що в середньостроковій перспективі роль НБУ повинна зводитися виключно до формування таких, безумовно, необхідних, але не достатніх умов для економічного розвитку, як стабільно низькі темпи інфляції і передбачуваний рівень процентних ставок. Саме в аспекті проактивної ролі держави в економічних процесах я і розглядаю середньострокові завдання НБУ.

Нинішню економічну ситуацію в нашій країні можна порівняти з певним етапом в історії СРСР. Маю на увазі часи пізнього «НЕПу». Пропонований тоді Миколою Бухаріним і Миколою Кондратьєвим метод поступових еволюційних змін ліберального спрямування був справедливо визнаний недоцільним через те, що багато хто розумів – Європу очікує війна, тому необхідно провести радикальну модернізацію економіки. Концептуально подібним чином виглядає ситуація і зараз, з однією важливою відмінністю – на щастя, не йдеться про очікування світової війни в прямому сенсі цього терміна, але економічні, торговельні, валютні, протекціоністські війни вже йдуть і градус напруження в них буде лише зростати.

Тому, зараз перед Україною, якщо ми ставимо собі за мету не просто зберегтися на економічній карті світу, а зайняти гідне місце, стоять два невідкладних завдання. Перше, тактичне і короткострокове – запобігти втраті традиційних ринків збуту товарів, які є основою нашого експорту, насамперед, металургійної та сільськогосподарської продукції. Друге, перспективне і середньострокове – кардинальна модернізація існуючих і створення нових галузей промисловості, адекватних вимогам третьої і четвертої промреволюцій. Одним з важливих заходів державної політики, які зобов'язані сприяти подоланню технологічної відсталості української економіки, повинна стати монетарна політика.

Що конкретно я маю на увазі? Ключовим напрямком державної економічної політики повинно бути створення умов для нарощування інвестицій з метою модернізації та технологічного переозброєння промисловості України з акцентом на ті сфери і сегменти економіки, які мають найбільші шанси стати одночасно і каталізатором економічного зростання і рушійною силою перебудови структури вітчизняної економіки. Думаю, тут варто взяти приклад з Банку Англії, який впроваджує спеціальні програми рефінансування для банків, що кредитують інноваційні галузі, причому, що працюють як з великими компаніями, так і зі структурами малого та середнього бізнесу, які найчастіше виявляють велику гнучкість і мобільність у впровадженні інновацій.

Критерії віднесення підприємств до таких, що мають право на спеціальні умови фінансування, повинні бути затверджені урядом. До речі, тут необов'язково має йтися тільки про кредитування, потрібно розглянути всі можливості використання широкого спектру документарних операцій, що дозволяють як здешевити фінансування, так і підвищити його довгостроковість. Вважаю, варто також додатково попрацювати над взаємодією банків і лізингових компаній.

Також необхідно опрацювати можливість участі українських банків в програмах імпортозаміщення. Протекціонізм щодо національного товаровиробника зараз знову став мейнстрімною тенденцією. Приклад подають США, лідер світової економіки – програма «Купуй американське». Для того щоб імпортозаміщення в Україні стало реальністю, необхідно розробити відповідні державні програми і створити передумови для їх реалізації, зокрема й у вигляді відповідної кредитної політики банків (що буде належати до компетенції НБУ).

Вектор і динаміка розвитку економіки нашої країни будуть залежати від готовності перейти до інноваційної моделі економічного зростання, сформувати ємний внутрішній ринок. А також від можливості сприяти розвитку сприятливого середовища для економічної діяльності – тут я, прихильник проактивної ролі держави в економіці, відводжу важливу роль позиціям моїх ідеологічних опонентів, оскільки вважаю, що подальше розумне пом'якшення регуляторних перепон для розвитку бізнесу (дерегуляція) доцільне.

На зміну економіці менеджерів у нас повинна прийти економіка підприємців. Тільки інноваційний шлях розвитку може допомогти розв'язати вузол наявних в Україні економічних проблем. Приклад Apple підходить для наслідування – компанія росте колосальними темпами тому, що постійно випускає потрібні споживачеві товари. Я реаліст, і не стверджую, що ми зможемо виробляти аналог iPhone, але нашим підприємцям варто було б взяти на озброєння бізнес-філософію Apple в тих сегментах, де їх позиції конкурентоспроможні. А вітчизняні банки, якщо система бізнес-ангелів в Україні тільки зароджується, повинні мати стимули до співпраці з інноваційними підприємцями.

Можна на короткий час забезпечити економічне зростання і підвищення добробуту громадян за рахунок продажів сировинних товарів в період сприятливої зовнішньої кон'юнктури, це ми бачили в 2002-2007 роках. Але в перспективі це – тупиковий шлях. Що ми вже сповна відчуваємо. Йозеф Шумпетер стверджував, що сучасне економічне зростання завдячує творчому руйнуванню застарілих галузей і підприємств в результаті появи нових ідей і нових галузей промисловості. Зростання економіки, пов'язане з обсягом знань, включаючи як власне технічний прогрес, так і трансформацію інститутів, отримало назву «шумпетеріанське зростання».

Воно являє собою капіталістичну експансію, що спирається на безперервні, хоча й стрибкоподібні, технічні винаходи та інновації. Якщо ми зуміємо зорієнтувати банківську систему на роботу з інноваційним сегментом вітчизняної економіки, то зможемо не тільки довести скептикам, що монетарна політика здатна сприяти економічному зростанню. Набагато важливіше, що в результаті вийде домогтися прискорення економічної динаміки і трансформації структури економіки України.

http://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/chim-naspravdi-povinen-zajmatisja-na...