Ви є тут

РЕФОРМУВАТИ НЕ МОЖНА ЗНИЩИТИ

Автор:
Манцуров Ігор
27.08.2015

У якому саме місці поставити кому у реченні, яке стосується програми реформування системи державної статистики, нещодавно оприлюдненої керівництвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, і можливих наслідків цього реформування, читач визначить самостійно після ознайомлення з цим матеріалом.

Два тижні тому маловідома компанія "Easy Business", яка на невідомих суспільству умовах і за невідомі суспільству кошти була залучена Мінекономрозвитку з метою реформування системи державної статистики, принаймні  в частині «оптимізації статистичної звітності», оприлюднила свою програму.

Питання перше. А чи розуміє, власне кажучи, "Easy Business", що саме вона буде «реформувати»? Як можна охарактеризувати поточний стан системи державної статистики України з точки зору її відповідності міжнародним стандартам?

За результатами Адаптованої глобальної оцінки національної статистичної системи, проведеної представниками Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та Економічної комісії ООН для Європи наприкінці 2011-го року, статистика України визнана такою, що значною мірою відповідає європейським вимогам, а інформація, що виробляється органами державної статистики, є продуктом високої якості.

Міжнародні експерти офіційно підтвердили, що інституційне середовище функціонування органів державної статистики у цілому відповідає статистичним стандартам, у тому числі фундаментальним принципам офіційної статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог Євростату.

Було, зокрема, наголошено, що Україна першою з поміж країн СНД у 2003 році приєдналася до Спеціального стандарту поширення даних МВФ та розпочала роботу із розроблення, впровадження та застосування на практиці національних Принципів діяльності органів державної статистики України,  гармонізованих з Кодексом діяльності європейської статистики, що, у свою чергу, базуються на Основних принципах офіційної статистики, схвалених Статистичною комісією ООН.

Наразі Державна служба статистики України успішно співпрацює з міжнародними та регіональними організаціями, а також із національними статистичними службами інших країн.

У рамках співпраці зі Статистичною комісією ООН фахівці Держстату постійно залучаються до роботи груп експертів з перегляду методологій, класифікацій та рекомендацій зі збору та обробки даних у різних галузях статистики.

Водночас, з визнанням досягнень, результати Адаптованої глобальної оцінки національної статистичної системи свідчать про наявність сфер, в яких у подальшому необхідно поліпшити стан статистичної діяльності.

Але, безумовно, це треба робити обережно, фахово і професійно щоб не зруйнувати систему державної статистики, яка формувалася десятиріччями.  

Питання друге, риторичне. А чи є у складі "Easy Business" статистики-професіонали, яких за рівнем їх підготовки і досвідом роботи можна було б порівняти із фахівцями Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та Економічної комісії ООН для Європи, які десятками років працюють в галузі вдосконалення статистичної інформації та інституційного середовища функціонування органів державної статистики у різних, у т. ч. розвинутих країнах Європи, до яких Україна, як відомо, намагається приєднатися?

Відповідь, - дуже сумнівно, оскільки статистика є галуззю досить специфічною і вузькою, в результаті чого імена фахівців високого рівня добре відомі їх колегам. Про участь фахівців такого рівня в роботі "Easy Business" нам невідомо.

Питання третє. Що саме пропонують «фахівці» горезвісної "Easy Business"?

"Оцінка" діючої моделі статистики України була приголомшливою. Так звані "експерти" запропонували зовсім відмінити, або передати з компетенції статистичного відомства у компетенцію інших органів виконавчої влади функції збору і обробки інформації за майже 100 формами державних статистичних спостережень, у т. ч. в галузі статистики промисловості, будівництва, використання паливно-енергетичних ресурсів, транспорту, сільського господарства тощо.

Питання четверте, практично також риторичне. Чи призведе це до економії державних коштів? А чи є у складі органів виконавчої влади, яким передаються функції збору і обробки статистичної інформації,  фахові статистики, досвід роботи в цій галузі, необхідне обладнання, програмне забезпечення і т.д.?

Відповідь коротка та вбивча, - звичайно «НІ». На підготовку справжнього фахівця-статистика необхідно витратити багато років і значні кошти, які, до речі, суспільство вже витратило, підготувавши потрібну кількість висококласних професіоналів-статистиків. У разі передачі іншим органам виконавчої влади функцій збору і обробки статистичної інформації, ці професіонали будуть звільнені і в умовах скорочення чисельності апарату міністерств та відомств навряд чи знайдуть собі роботу там. А міністерства і відомства будуть вимушені здійснювати підготовку статистиків, витрачаючи на це значні кошти. Окрім цього, ще більш значні суми мають бути витрачені на придбання необхідного обладнання, програмного забезпечення тощо.

Питання п’яте. Чому «фахівці» горезвісної "Easy Business" вирішили розпочати реформу системи державної статистики з «оптимізації статистичної звітності»?

Відповідь знову коротка та не менш вбивча, - з невідомих причин. Справжній фахівець мав би розпочати процес реформування з визначення функцій Держстату, правової, інституційної та організаційної спроможності національної статистичної системи відповідати потребам суспільства та користувачів інформації, відповідності статистики України європейським та передовим світовим вимогам тощо, рівня незалежності системи, звертаючи особливу увагу на політику поширення даних і метаданих та зручності для користувачів.

Після цього мав би бути здійснений та затверджений на високому політичному рівні перерозподіл повноважень між Держстатом в частині збору та обробки статистичної інформації.

А т. зв. «оптимізація статистичної звітності» є завданням навіть не другорядного порядку, яке має розв’язатися тільки на основі вирішення вищеозначених завдань більш високого рівня. 

Питання шосте. До чого призведе реформа державної системи статистики, запропонована «фахівцями» "Easy Business"?

Відповідь сумна, - до знищення системи статистики в Україні, яка вже багато зробила на євроінтеграційному шляху та має власну стратегію розвитку, узгоджену з європейськими партнерами.

У підсумку, Держстат фактично буде позбавлений можливості інформувати суспільство та вище політичне керівництво країни про реальний стан речей в економіці та передавати відповідні дані до Євростату, що є одним з зобов'язань України згідно з Угодою про асоціацію.

При цьому, на мою думку, переслідується одна злочинна мета, - не дати можливості українському народу, експертному середовищу, міжнародній спільноті тощо отримувати об’єктивну інформацію відносно стану економіки, рівня життя населення, його соціальних стандартів тощо.

Це, в свою чергу, унеможливлює становлення та розвиток громадянського суспільства в Україні, нищить політичну активність населення, його соціальну свідомість.

Важко говорити, але в результаті такого «реформування» український «Homo sapiens» дуже швидко перетвориться в «Homo sovieticus» - людину примітивну, неосвічену та соціально пасивну.

Чи за це люди стояли на Майдані і зараз гинуть на Сході України, захищаючи ідеали демократії та європейських цінностей, серед яких, в тому числі, є ПРАВО НА ОБ’ЄКТИВНУ, ВИЧЕРПНУ ТА СВОЄЧАСНУ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА РОБИТЬ ДІЇ ГРОМАДЯН СВІДОМИМИ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНИМИ?  

Наприкінці, хотів би запропонувати суспільству власний погляд на Стратегію розвитку системи державної статистики. З цією метою нижче розміщено відповідну дорожню карту.

Хотів би запропонувати ці документи як основу для широкої публічної дискусії, в процесі якої мають з’явитися засади більш ефективної, прозорої, публічно доступної національної статистичної системи.