Ви є тут

Знання як філософський камінь економіки

Автор:
Данилишин Богдан
11.10.2018

Як праця нобелівських лауреатів може допомогти Україні.

8 жовтня премію Банку Швеції з економіки пам’яті Альфреда Нобеля вручили Вільяму Нордхаусу і Полу Ромеру. Першому – за інтеграцію досліджень про зміни клімату в довгострокове макроекономічне прогнозування. Другому – за дослідження впливу технологічних інновацій на економічне зростання. Ромер зачепив актуальну для України тему.

Завдяки високим темпам зростання за останні 50 років Японія і Південна Корея перейшли з групи країн, що розвиваються, в число розвинених. Але є і зворотний приклад. Низькі темпи економічного зростання в Аргентині після 1930 року стали причиною значного відставання. Так Аргентина стала єдиною, яка з числа світових лідерів перейшла до списку країн, що розвиваються.

Що сприяє економічному зростанню? Традиційна модель економічного зростання, яку використовували десятиліттями, передбачала два фактори виробництва – капітал і працю. Ромер додав третій – технології. Він вважає їх центральною частиною економічної системи: будь-який окремо взятий технологічний прорив може здаватися випадковим, але в цілому технологія розвивається залежно від вкладених в неї ресурсів. Інвестиції додають цінності технологіям, а технології – інвестиціям. А інвестиції в людей збільшують людський капітал держави, який призводить до росту продуктивності.

Разом з Робертом Лукасом Ромер є основоположником нової теорії економічного зростання. Її так і називають – модель «Лукаса-Ромера». І там основний фактор зростання – збільшення вкладень у наукові дослідження та розробки, а також інвестиції в людський капітал. Інші фактори – некваліфікована праця і фізичний капітал – стають більш пасивними, нейтральними і не викликають помітних зрушень в обсягах виробництва.

Внесок знань в приріст ВВП розвинених країн становить 70-85%. Останні кілька років лідерами світового ринку наукомісткої продукції вважали США, на яких доводилося 39%, Японія – 30% і Німеччина – 16%. На Україну припадало 0,1%. Ось і все, що потрібно знати про становище нашої країни.

Той факт, що Нобеля з економіки отримав Ромер, дозволяє зробити важливі висновки для України. Нам не потрібно розраховувати тільки на підвищення показників існуючих секторів морально застарілого промислового виробництва і низькомаржинального сільського господарства, які не виділяються продуктивністю праці. Чим швидше ми зрозуміємо, що економіка знань кардинально відрізняється від економіки індустріального типу, тим швидше почнемо розвиватись. Це ж дозволить знизити чутливість до інвестицій, яких Україні, кажуть, завжди не вистачає.

«Можливо, деякі акценти в сучасній податковій та фіскальній політиках розставлені неправильно. З часів Великої депресії економічна політика сфокусована в основному на бізнес-циклах. Уряд намагався оживити економіку, коли спостерігався спад. Він намагалося утримати інфляцію в допустимих рамках, коли йшов бум, – говорив Ромер в одному з інтерв’ю. – Але за бізнес-циклом ховається, і визначає його, інший процес – відкриття і інновацій. Саме це в перспективі веде до підвищення рівня життя». Тобто натомість уряди повинні розвивати нові технології.

Попри всі дискусії навколо темпів зростання нашого ВВП, про якість говорять мало. Економічне зростання, яке не покращує добробут більшості населення, навряд чи можна вважати сталим соціально-економічним розвитком. Це просто збільшення обсягу ВВП. Бо на якість передусім впливає людський капітал.

Знання – це як філософський камінь економіки. Завдяки ньому вона може самовідтворюватись, а відтак – покращувати якість життя населення. Такі висновки ми повинні винести з праць нобелівського лауреата Ромера.

https://nv.ua/ukr/opinion/danylyshyn/znannja-jak-filosofskij-kamin-ekono...