Ви є тут

28 серпня 2020 року відбулося розширене засідання Економічного дискусійного клубу на тему: «Економічна альтернатива для України: подолання бідності через Новітній індустріальний розвиток»

31.08.2020

На розширеному зібранні Економічного дискусійного клубу було обговорене питання як подолати бідність українців і збудувати сучасну технологічну економіку. 

В даний час відставання українців за рівнем доходів від сусідніх країн складає 4 - 5 разів, економіка країни перетворилась на сировинну і низькопродуктивну і через це все більше громадян не бачить перспектив в своїй державі.

Пропозиція того, як це змінити подана в роботі «Економічне відродження через індустріальний розвиток України», виконаної за ініціативою і ключовою участю членів клубу. Способом будівництва сучасної технологічної економіки обрано Новітній індустріальний розвиток України. Він полягає в концентрації зусиль та ресурсів суспільства на створенні сучасної, диверсифікованої обробноі промисловості.

Поява такого сектору збалансує всю економічну систему держави, враховуючи особливу роль переробних виробництв, які зв’язують різні види діяльності у процес створення доданої цінності (вартості) на території країни. Цим буле ліквідована спільна причина економічних невдач країни, якою є втрата здатності виробляти сучасні, конкурентоздатні промислові товари.

Новітній індустріальний розвиток здійснюється на засадах ринкової економіки. На чолі процесу стоїть держава, яка єдина має необхідні для цього легітимні повноваження. Задум політики полягає в тому, що держава починає сама займатись індустріальним розвитком і мотивує до цього підприємців.

Держава, включно із державними корпораціями збільшує видатки на інфраструктуру та підготовку спеціалістів. Вона застосовує заходи із детінізації, щоб вирівняти умови для функціонування легальних виробництв і віднайти фінансовий ресурс всередині економіки для мети виробничого розвитку. Крім того вона засновує і фінансує інституції розвитку, що допомагають бізнесу у здійснені виробничої діяльності.

Підприємці у відповідь беруть на себе ризик будівництва сучасних, конкурентоздатних заводів, модернізації діючих виробництв і впровадження технологій.
Виробничий розвиток країни вимагає зміни поведінкових моделей бізнесу, що у свою чергу вимагає довіри. Її має збудувати держава через зміну власної поведінки, згадані вище заходи та розумну комунікаційну політику із суспільством.

На політику Новітнього індустріального розвитку України (НІРУ) виділяється 12 років. За цей час в країні має зявитись новий індустріальний ландшафт із сучасними обробними підприємствами. Середньорічні темпи росту ВВП очікуються на рівні 7%, частка переробноі промисловості у структурі ВВП досягне 17,2%, кількість занятих в економіці України складе 15,6 млн. осіб, що на 2,2 млн. більше ніж зараз.

Також цією політикою буде подолана пастка бідності України. Рівень доходів на душу населення досягне 7800 $, що означає категорію країни з доходами вище середніх. Середня пенсія складе більше 4500 грн. у цінах 2018 року, а мінімальна перевищуватиме прожитковий мінімум.

Робота була презентована її розробниками Власюком В.С. та Максютою А.А. В обговоренні прийняли участь члени Клубу та запрошені.

Представлена пропозиція, як напрямок економічного розвитку була підтримана присутніми членами Клубу і гостями.