Ви є тут

Рекомендації ЕДК щодо реформування системи державної статистики, запропонованої МЕРТ

30.10.2015

Нещодавно Міністерство економічного розвитку і торгівлі України анонсувало реформу системи державної статистики.

Основними кроками у напрямку реформування статистики, на думку відомства є:

 - скорочення чисельності штату Державної служби статистики України (Держстату), у першу чергу - її регіональних підрозділів - на 43 відсотки;

- зменшення кількості обов’язкових статистичних звітів, які подають українські підприємства;

- передача на адміністрування державним органам 50 відсотків усіх статистичних звітів.

Загалом, поділяючи думку про необхідність удосконалення системи державної статистики, члени Економічного дискусійного клубу звертають увагу на те, що сучасна система статистики є однією із невід’ємних ознак конкурентоспроможної держави. Тому будь-яке реформування цієї системи не повинно погіршити її здатність до виконання покладених на неї функцій та не може порушувати зобов’язань, узятих Україною перед міжнародною спільнотою. 

 Насамперед, перед стартом будь-якої реформи необхідно вивчити кращий  світовий досвід та вимоги міжнародних організацій. Зокрема, слід зважати на те, що за результатами Адаптованої глобальної оцінки національної статистичної системи, проведеної представниками Європейської комісії, Європейської асоціації вільної торгівлі та Економічної комісії ООН для Європи наприкінці 2011-го року, статистика України визнана такою, що значною мірою відповідає європейським вимогам, а інформація, що виробляється органами державної статистики, є продуктом високої якості.

Крім того, 160-а Конвенція МОТ, яку Україна ратифікувала ще у 1991 році, зазначає, що «при розробці або перегляді понять, визначень та методології, які використовуються при збиранні, обробці та публікації статистичних даних, передбачених цією Конвенцією, проводяться консультації з представницькими організаціями підприємців та трудящих, з метою урахування їх потреб та  забезпечення їх співпраці».

З огляду на зазначене, Економічний дискусійний клуб рекомендує таку послідовність кроків реформування системи державної статистики:

Крок 1. Розпочати процес реформування з визначення функцій Держстату, правової, інституційної та організаційної спроможності національної статистичної системи відповідати потребам суспільства та користувачів інформації, відповідності статистики України європейським та передовим світовим вимогам тощо, рівня незалежності системи, звертаючи особливу увагу на політику поширення даних і метаданих та зручності для користувачів.

Для цього необхідно Мінекономрозвитку розробити та подати на розгляд Уряду зміни до нормативно-правових актів, узгоджені з модельним законом про офіційну статистику, розробленим ЕК ООН, з метою повернення Держстату функцій по формуванню державної політики у сфері статистики, що є необхідним для професійної незалежності Служби.

Крок 2. Другим кроком має бути широке обговорення з громадськими професійними організаціями плану перерозподілу повноважень між Держстатом та іншими центральними органами виконавчої влади у частині збору та обробки статистичної інформації з подальшим затвердженням його на високому політичному рівні.

Крок 3. На цьому етапі треба визначитися із кадровою, фінансовою, технічною можливістю Держстату виконувати притаманні йому функції.

Крок 4. Після реалізації 1-3 кроків приймати обґрунтовані рішення щодо скорочення штатів, обсягів фінансування, необхідності залучення кредитів для підвищення рівня технічної забезпеченості тощо. 

Крок 5. Після вирішення вищеозначених завдань більш високого рівня приступати до оптимізації статистичної звітності.

Водночас надаємо декілька важливих пропозицій для їх вирішення у короткостроковій перспективі:

  1. Мінекономрозвитку та  Мінфіну погодити рішення щодо надання згоди на отримання кредиту МББР на другий Проект розвитку статистики.
  2. Мінекономрозвитку звернутися до Офіційного представництва ЄС в Україні з проханням прискорити проведення відповідних процедур, спрямованих на надання фінансової допомоги Держстату, для створення єдиного веб-порталу органів державної статистики.
  3. Мінекономрозвитку, Мінфіну залишити граничну чисельність працівників Державної служби статистики разом з її територіальними органами на 2016 рік та забезпечити цю чисельність відповідним фінансуванням з Державного бюджету України.
  4. Мінекономрозвитку, Мінфіну передбачити у проекті Державного бюджету України фінансування для удосконалення системи електронної звітності та подальшого розвитку комплексної системи захисту інформації у Держстаті.
  5. Мінекономрозвитку, Мінфіну під час середньострокового планування видатків Державного бюджету України передбачити кошти на проведення Всеукраїнського перепису населення та Всеукраїнського сільськогосподарського перепису.