Ви є тут

Концепція створення Економічного Дискусійного Клубу

Чому виникла ідея створення такого Клубу?

В Україні відбуваються революційні зміни в усіх сферах життя. Ці зміни здійснюються під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Держава опинилась у центрі глобальних політичних процесів, не завжди маючи достатньо розуміння цих процесів. Це може призвести як до стрімкого розвитку, так і до стрімкої дезорганізації країни, залежно від здатності розробляти і реалізовувати власні сценарії розвитку чи користуватись чужими сценаріями.

Уряд України зайнятий переважно поточними проблемами виживання, військовими подіями на сході країни та намаганням відвернути ситуацію, коли держава неспроможна буде виконувати свої фінансові зобов’язання. При цьому, економіка перебуває у стані рецесії, що загрожує зростанням безробіття, зубожінням населення, фінансовими і валютними дисбалансами та соціальними конфліктами. Оголошені реформи на практиці поки що виглядають як заходи руйнівного характеру, що ведуть до обмеження можливостей  економічного зростання, розбалансування механізму управління державою під виглядом скорочення урядовців та дерегуляції. Реальні реформи попереду і вони є складними, потребують кваліфікованого підходу та консолідації усього суспільства.

Якщо подальший розвиток подій відбуватиметься у напрямку і спосіб, що є сьогодні,  це може викликати у громадян розчарування в економічній політиці держави і реформах, що здійснюються. Це було б найгіршим сценарієм розвитку ситуації.

Нажаль, приклади прийняття Закону про Державний бюджет на 2015 рік та низка інших рішень показали, що аргументуючи надзвичайністю ситуації в країні, органи державної влади фактично уникають серйозного обговорення ключових кроків економічної і фінансової політики держави. Це несе у собі небезпеку прийняття стратегічно згубних рішень з помилковим вектором трансформації, виправити який буде не можливо.

З метою створення майданчика для обговорення актуальних економічних і фінансових питань, сприяння Президенту України, Верховній Раді України та Уряду у підготовці, обговоренні та реалізації економічної і фінансової політики у процесі проведення реформ у країні, виникла ідея створити "Економічний Дискусійний Клуб" (далі − Клуб).

Клуб не є політичною організацією, не підтримує жодну з існуючих політичних сил і не має на меті будь-яким способом впливати на прийняття конкретних рішень посадовими особами держави та органів місцевого самоврядування, крім надання їм рекомендацій на основі реального аналізу ситуації та варіантів розвитку подій, що вироблені з урахуванням власного досвіду і бачення членів Клубу. Рекомендації Клубу, як результат дискусій із широкого кола питань розвитку держави, будуть надаватись керівникам держави,  економічному блоку Уряду і використовуватись у процесі прийняття ключових економічних рішень.

Яка мета створення Клубу?

Метою створення Клубу є об’єднання знань, досвіду, творчості та мудрості кращих теоретиків і практиків у сфері економіки і фінансів України, які мають досвід державного управління для допомоги Уряду у розробці та реалізації економічних реформ з відображенням у цих реформах кращого світового досвіду та інтересів усіх верств населення України.

Хто є засновниками Клубу?

Засновниками Клубу можуть бути юридичні та фізичні особи, їх об’єднання і асоціації, які зацікавлені у широкому, фаховому, політично незалежному суспільному діалозі з ключових питань розвитку економічної і фінансової систем, умов ведення бізнесу та інвестування в Україні, наданні відповідних рекомендацій державним органам.

Хто може бути членами Клубу?

Клуб заплановано як відкриту організацію, членів якої буде об’єднувати фахова спільність, особисте знайомство та бажання допомогти країні у пошуку вірних напрямів реформ та механізмів їх здійснення.

Передбачається, що основу Клубу складуть міністри економіки (економічного розвитку і торгівлі, європейської інтеграції) та фінансів України, керівники Національного банку України, які займали (займають) ці посади протягом періоду незалежності України, та їхні заступники. До членства запрошуються також провідні економісти країни, які мають теоретичні здобутки та практичний досвід їх втілення і є авторитетними вченими, як в Україні, так і за її межами. Ми також запросимо до членства у Клубі підприємців, які створювали і успішно управляли (управляють) системними компаніями, надаючи робочі місця громадянам України та примножуючи її економічні здобутки, та які переймаються питаннями розвитку країни так само, як розвитком власної компанії, розуміючи тісний взаємозв’язок між ними. Список членів Клубу буде публічно доступний для надання авторизації схваленим рекомендаціям Клубу. Запрошення нових членів Клубу буде відбуватись за наявності двох рекомендацій дійсних членів.

Що буде предметом дискусій та рекомендацій Клубу?

Предметом дискусії Клубу буде широкий спектр питань суспільного розвитку з акцентом на питаннях економічної стратегії, її зв’язку із фінансовою системою; економічної і фінансової безпеки; створення умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій. Питання, що лежать поза сферами економіки та фінансів будуть обговорюватись в тій мірі, в якій вони впливають на цю сферу, або самі є предметом впливу.

Предметом рекомендацій Клубу будуть пропозиції стосовно поточної і стратегічної економічної політики, аналіз прийнятих рішень з точки зору їх впливу на стратегічний вектор розвитку та економічну і фінансову безпеку держави.

Який буде формат діяльності та форма прийняття рекомендацій?

Засідання Клубу плануються у вигляді неформального спілкування та панельних дискусій, у яких зможуть взяти участь усі члени Клубу. До роботи Клубу можуть залучатись не члени Клубу, якщо їхня участь є важливою, а також гості з числа відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців.

На кожне засідання будуть запропоновані теми, виходячи із пріоритетів членів Клубу.

Рекомендації Клубу будуть прийматись консенсусом без фіксованого голосування. Рекомендації мають відображати загальну позицію членів Клубу.

Схвалені рекомендації будуть надсилатись письмово адресатам від імені Клубу та його членів, а також, за згодою членів Клубу, засобам масової інформації для доведення до широкого загалу фахівців та громадськості.

Якщо буде згода членів Клубу, окремі із них зможуть коментувати схвалені рекомендації у ЗМІ від імені Клубу. Також, за згодою членів Клубу, на засіданнях Клубу можуть бути присутні представники засобів масової інформації.

Крім формату засідань, Клуб буде здійснювати діяльність у формі постійного офісу, як форми взаємодії членів Клубу і підготовки його засідань.

За рахунок чого буде здійснюватись фінансування діяльності Клубу?

Діяльність Клубу буде здійснюватись за рахунок внесків засновників, учасників і членів Клубу, благодійних внесків та грантів. 

Див.також: Хто ми | Наші цілі і принципи | Як приєднатись