Ви є тут

ВВП

20.06
20.06.2018
Автор:
Модератор

За даними НБУ, з початку 2018 року валовий зовнішній борг України скоротився на 288 млн. дол. США, або на 0,3%, і станом на 01.04.2018 року склав 116 290 млн. дол. США.

 

13.06
13.06.2018
Автор:
Модератор

Економічний дискусійний клуб сподівається, що нашим читачам буде цікаво знати, як у 2018 році стартували економіки України та окремих країн світу.

20.09
20.09.2017
Автор:
Модератор

З початку 2017 року на 1,3 млрд. дол. США або на 7,2% зросла прострочена заборгованість реального сектору, яка станом на 01.07.2017 року склала 19,5 млрд. дол. США.

Валютна структура боргу суттєво не змінилась – основна частка (74,5%) номінована у долари США.

20.06
20.06.2017
Автор:
Модератор

За даними НБУ, з початку 2017 року валовий зовнішній борг України зріс на 125 млн. дол. США, або на 0,1%, і станом на 01.04.2017 року склав 113 643 млн. дол. США.

22.03
22.03.2017
Автор:
Модератор

За даними НБУ, з початку 2016 року валовий зовнішній борг України скоротився на 5 246 млн. дол. США, або на 4,4%, і станом на 01.01.2017 року склав 113 483 млн. дол. США.

Основна частка боргу (74,5%) номінована у долари США.

У перерахунку на наявне населення розмір боргу склав 2,7 тис. дол. США на кожного українця.

20.12
20.12.2016
Автор:
Модератор

Економічний дискусійний клуб вирішив дослідити як виглядає Україна у контексті поширеності тютюнопаління серед населення у порівнянні із країнами Європейського Союзу.

29.11
29.11.2016
Автор:
Модератор

Згідно з даними Євростату, частка податків і соціальних внесків у ВВП Європейського Союзу у 2015 році склала 40%, тобто порівняно з 2014 роком не змінилася.

16.08
16.08.2016
Автор:
Модератор

На сьогодні для нашої держави відновлення економічного зростання є одним із ключових завдань, від вирішення якого залежить доля майбутніх поколінь українців.

Виходячи із тенденцій розвитку сучасного світу, можна зробити висновок, що локомотивом росту економіки успішних країн є нові знання та оригінальні ідеї, які разом з фінансовими та матеріальними ресурсами забезпечують створення  конкурентоспроможних товарів.

Результати науково-технічної діяльності є одним із головних ресурсів, що визначатиме темпи економічного зростання країни.

У зв’язку з цим, всеохоплюючому та об'єктивному оцінюванню стану наукових досліджень приділяється особлива увага у всіх країнах світу.

У даному матеріалі Економічний дискусійний клуб має намір здійснити порівняльний аналіз стану фінансування наукових досліджень в нашій країні та інших країнах світу.

28.07
28.07.2016
Автор:
Модератор

В  Європейському Союзі для аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів, які споживаються на внутрішньому ринку, а також оцінки їх впливу на стан економіки країн ЄС щорічно розраховується показник «продуктивність ресурсів», як співвідношення між валовим внутрішнім продуктом (ВВП) та внутрішнім споживанням всіх матеріальних ресурсів.

За даними Євростату, за останні 15 років продуктивність  ресурсів зросла на 35% − з 1,48 євро/кг у 2000 році до 2,00 євро/кг у 2015 році.

30.05
30.05.2016
Автор:
Модератор

В Україні бюджетна політика традиційно є найдієвішою (а можливо, і єдиною дієвою) складовою економічної політики держави. Довкола неї зосереджено порівняно потужний кадровий потенціал, а її організація вигідно вирізнялася навіть у періоди глибоких політичних криз. Це недивно, тому що, по-перше, збої у фіскальному механізмі спроможні завдавати швидких і нерідко фатальних ударів по електоральних рейтингах, якими насамперед опікується влада. По-друге, бюджет завжди залишався привабливим потоком "живих" грошей, контроль над яким давав можливість компенсувати як втрати від надмірного податкового тягаря, так і витрати на здобуття чергових електоральних перемог.